Archief: artikelen van

| Home |

 

Je veter zit los

Zondag 02 April 2006 in categorie Het vaderlandsch cultuurgoed

U kunt weer opgelucht ademhalen, het is 2 april. Tijd voor een evaluatie. Hopelijk bent u gisteren nergens ingestonken. Dat zou overigens geen schande zijn, want sommige grappenmakers hebben het principe van de 1 aprilmop niet helemaal door. Of zelfs helemaal niet door. De kern van de 1 aprilmop is namelijk dat de grap zich geheel op de dag zélf dient te voltrekken. Anders zou je hem net zo goed ook ná 1 april kunnen uitvoeren. Kortom, alleen op 1 april mag je van de medemens verwachten dat hij op zijn hoede is.

Dat ging op diverse plaatsen fout. Die grappen keuren wij dan ook af. De Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond riep de zaterdag uit tot een fietsvrije dag. De bedoeling was dat iedereen de fiets liet staan. Dit gebeurde gelukkig niet, want de grap is ongeldig. De fietsvrije dag werd namelijk al op 27 maart aangekondigd. Kan niet. Zevenentwintig maart is geen 1 april. Zo kun je ook wel ruim van tevoren gaan roepen dat alle wedstrijden van de zaterdagamateurs zijn afgelast.

Je veter zit los Lees verder...

doodgeboren dichters almanak

Dinsdag 17 Januari 2006 in categorie Het vaderlandsch cultuurgoed

In de reacties op de website Amsterdam Centraal (waar ik ook voor schrijf) trof ik een stukje aan van een jongere. Het intrigeerde mij mateloos.
Het ging zo:

ZakaRiia..(L)
iiK wenS JJ Kap0t Veel SuCCeS ens0 ,,
omDatt iiCk het JJ Gewo0n GuN ,,
Je Weet zelf,,
iiCk ben Gewo0n je NUMMER 1 Fan ,,
En NEE niiet blij w0rden ..:$:$
Ghehe Nee je wEet zelff je bent egttt
een t0ppertjje;)
MaaRjaaaa iik heb nu wel GENOEG gesChreven,,
iiK h0u van j0u (L)


Ik stel me zo voor dat over honderdvijftig jaar de leerlingen van het VWO op hun eindexamen Nederlands de volgende vragen krijgen voorgelegd:

Wat heeft de dichter hier bedoeld?
Wat was destijds de functie van het alternerend gebruik van hoofdletters en kleine letters?
Tot welke stroming in de literatuur moet dit gedicht worden gerekend?
Het rijmschema staat bekend als het 'dubbele komma-rijm'. Welke regels in het gedicht zijn hiervan een voorbeeld?


En dat ze het dan ook nog een keer mooi op toon moeten voordragen...


Illustratie: Portret van de dichter Jan Lechon, door Roman Kramsztyk (1919). doodgeboren dichters almanak

de boterkwestie

Zondag 08 Januari 2006 in categorie Het vaderlandsch cultuurgoed

Ik stond mijn brood te smeren, toen mijn brein spontaan dacht: "Het is allemaal botertje tot de boom!"
Dit eigenzinnig initiatief van de hersencellen overviel mij enigszins. Het is een oude uitdrukking, nog steeds in trek bij bejaarde moeders en grootmoeders. Maar wat betekende hij ook alweer? Best kans dat de opeenvolgende generaties elkaars stomweg hebben nagepraat en in de loop der tijd geen notie meer hadden van wat ze nu eigenlijk uitkraamden.

Je staat argeloos bij de bushalte en een wildvreemde merkt op: "Het is allemaal botertje tot de boom!"
Dan wil je uiteraard niet dom overkomen.
"Huh? Ja, wat u zegt! Mijn idee! Zó is dat!" de boterkwestie Lees verder...

de unie en de kloof

Vrijdag 23 December 2005 in categorie Het vaderlandsch cultuurgoed

De Unie
De Nederlandse Kleurenunie heeft besloten dat blauw voortaan geel is. Dat is transparanter. De Nederlandse Getallenunie heeft besloten dat 2+2 voortaan vijf is. Dat rondt makkelijker af. De Nederlandse Volksunie heeft besloten dat zwart voortaan wit is. Dat integreert beter. De Nederlandse Christenunie heeft besloten dat de Islam voortaan een christelijke godsdienst is. Dan stromen de kerken tenminste weer vol. De Europese Unie heeft besloten toe te treden tot de United States of America. Dat scheelt weer een overbodige bestuurslaag. De Melkunie schrijf je al een tijdje als Campina. De Nederlandse Taalunie heeft besloten dat al-le meer-let-ter-gre-pige woor-den een ver-bin-dings-streep-je krij-gen om de taal voor ie-der-een lees-baar te ma-ken. De Vlaamse Stotter Unie gaat ze óók uitspreken. de unie en de kloof Lees verder...

Kilometers kerstverlichting

Donderdag 22 December 2005 in categorie Het vaderlandsch cultuurgoed

"Zo! En nu gaan wij eens fijn met z'n allen in één klap die compensatie voor de verhoogde energieprijzen erdoor jagen!"

De horden trekken massaal de kerstartikelen de tuincentra uit. Zij laten zich niet in de put praten door een wankele economie. Het is tenslotte maar één keer per jaar Kerstmis. Tegelijk kan er dan even een duidelijk statement gemaakt worden tegen al die moslimfundi's. Kijk, zó doen wij dat! Is dat gezellig of is dat niet gezellig? Is dat cultuur of is dat geen cultuur?

Kilometers kerstverlichting Lees verder...

de spellingsdeskundigen

Dinsdag 20 December 2005 in categorie Het vaderlandsch cultuurgoed

De voorgenomen aanpassing van de spelling door de Taalunie leidt tot grote irritatie en verzet. Bij kommapuntlog kunt u hierover een uitstekend verhaal lezen. Laat ik daarom niet in herhaling vervallen door hier alle gekunstelde nieuwe woordconstructies nog eens te gaan opsommen.

Wie of wat is eigenlijk die Taalunie die al deze ellende over ons uitstort? Laat ik eerst vaststellen: de Taalunie is zo te zien een log orgaan. Er nemen drie landen aan deel: Nederland, België en Suriname. Die drie landen ondertitelen op tv elkaars Nederlands, anders is het niet te volgen. Dat verklaart veel. de spellingsdeskundigen Lees verder...

steun de avonden

Dinsdag 22 November 2005 in categorie Het vaderlandsch cultuurgoed

De VPRO vroeg me naar aanleiding van een eerder artikel aandacht te besteden aan het mogelijke verdwijnen van het radioprogramma De Avonden. Dat programma moet natuurlijk blijven, want zonder Avonden is een dag wel erg kort!

U kunt vandaag vanaf 16.00 uur uw steunbetuiging sturen naar een speciaal email-adres: avondenprotest@vpro.nl

Best mogelijk dat u nooit naar De Avonden luistert. Zie het dan maar zo: er zullen ook wel kastelen, landgoederen, musea en filmhuizen zijn waar u nooit komt, maar waarvan u tóch vindt dat ze niet weg mogen.
Geef dus allen De Avonden een steun in de rug en stuur een mail!

Links:
Oproep van de makers van De Avonden. steun de avonden