Archief: artikelen van Augustus 2003.

| Home |

 

ga toch werken!

Zondag 31 Augustus 2003 in categorie Politiek & Maatschappij

<%image(Zalm en Balkenende.jpg|150|89|De lachende derden...)%>
Een lezer merkte terecht op dat het leven met een auto van de zaak ook geen vetpot hoeft te zijn. Liever had ik geschreven ' het leven met een leasebak', want dat bekt lekkerder, maar shit, dat heb ik weer: het wàs geen leasebak.
Terzake. De werkenden met een bescheiden inkomen laten zich nogal eens verlokken zich in hun oordelen af te zetten tegen mensen met een uitkering. Dit leidt soms tot uitspraken in de trant van 'Ga toch werken voor je geld' en 'Allemaal van mijn belastingcenten'. Dat zouden ze eens moeten afleren, want de lachende derde is de bezuinigende overheid. Op die manier blijft er namelijk maatschappelijk draagvlak voor ingrepen op de sociale zekerheid. Beter is het dat wij met z'n allen in de gaten krijgen dat bij bezuinigingen bepaalde groepen op deze wijze tegen elkaar worden uitgespeeld.

Het grootste deel van de werkende Nederlanders is werknemer. En of je nu veel of weinig verdient, die baan kun je in economisch slechtere tijden zó kwijt zijn. Van de ene dag op de andere kun je aan de andere kant van de lijn staan, bij die eerder door jou verguisde club van uitkeringsgerechtigden. En dan blijkt de oproep 'Ga toch werken voor je geld' ineens niet zo makkelijk meer uitvoerbaar, want de club is groot en het aantal vacatures minimaal. Afhankelijk van je arbeidsverleden kom je na kortere of langere tijd in de bijstand. Indien je partner tenminste geen inkomen heeft, want anders mag die als vangnet fungeren. En daar zit je dan met je hypotheeklasten, je dure schoolgaande kinderen en de onverwachte tandartskosten die ineens niet meer in het Ziekenfonds blijken te zitten.

Vervolgens komt die overheid ook nog eens aan je kop zeuren: "Ga toch werken voor je geld!" Zó zeggen ze dat uiteraard niet, in het politieke jargon heet dat 'financiële prikkels inbouwen'. Maar er is geen werk. En je krijgt er steeds meer de pest in, want je hele bestaanszekerheid is onder je voeten weggeslagen. Knarsetandend zie je toe hoe topmanagers vette bonussen incasseren en ja, inderdaad, óók hoe andere groepen ineens een belastingvoordeeltje krijgen in de vorm van vermindering van de bijtelling op hun leasebak. Toen je nog werkte was je daar blij mee, nu is het een doorn in het oog. Want het is niet eerlijk. Er moest immers toch bezuinigd worden omdat de overheid zo'n verschrikkelijk begrotingstekort had?

Waarom blijven degenen die nog wèl een baan met een modaal of lager inkomen hebben zich dan toch dikwijls afzetten tegen uitkeringsgerechtigden? Heel eenvoudig: omdat zij het ook veel minder makkelijk hebben dan het lijkt. Zelfs als je ietsje boven modaal verdient kan het knap lastig zijn de eindjes aan elkaar te knopen. Je zit bijvoorbeeld nèt boven de ziekenfondsgrens, waardoor je bent aangewezen op een dure particuliere verzekering. Of je verdient nèt teveel om in aanmerking te komen voor huursubsidie. En dan krijg je soms situaties waarbij het zelfs netto gunstiger kan uitpakken wanneer je loonsverlaging zou krijgen. Dan val je tenminste niet buiten allerlei regelingen.

Iedereen in Nederland die er géén tweede huis in Frankrijk of een zeewaardig zeiljacht op na kan houden zou beslist eens de opvattingen van de econoom Alfred Kleinknecht moeten lezen. Dit voorjaar legde hij in HP/De Tijd de verborgen agenda van deze rechtse regering uit. En dan wordt ineens helemaal duidelijk dat een hoge werkloosheid gewoon bewust onderdeel is van rechts beleid. Dus belooft u mij dat u het leest...

Heel handig voor het moment dat u weer mag stemmen.

Interessante links in dit verband:
Indymedia: Korte en leesbare samenvatting van artikel in HP/De Tijd.
Grenzeloos: De economische logica van het nieuwe kabinet (nog over Balkenende I, maar geldt onverkort voor Balkenende II).
NRC-Handelsblad: De (dwaal)wegen naar economisch herstel.
ga toch werken!

Ga toch werken!

Zondag 31 Augustus 2003 in categorie Politiek & Maatschappij, Opinie

Een lezer merkte terecht op dat het leven met een auto van de zaak ook geen vetpot hoeft te zijn. Liever had ik geschreven ' het leven met een leasebak', want dat bekt lekkerder, maar shit, dat heb ik weer: het wàs geen leasebak.

Terzake. De werkenden met een bescheiden inkomen laten zich nogal eens verlokken zich in hun oordelen af te zetten tegen mensen met een uitkering. Dit leidt soms tot uitspraken in de trant van 'Ga toch werken voor je geld' en 'Allemaal van mijn belastingcenten'. Dat zouden ze eens moeten afleren, want de lachende derde is de bezuinigende overheid. Op die manier blijft er namelijk maatschappelijk draagvlak voor ingrepen op de sociale zekerheid. Beter is het dat wij met z'n allen in de gaten krijgen dat bij bezuinigingen bepaalde groepen op deze wijze tegen elkaar worden uitgespeeld.

Ga toch werken! Lees verder...

Geilen op turnen

Zaterdag 30 Augustus 2003 in categorie Sport

Vorige week zat ik een beetje lusteloos te zappen en ik zag tienermeisjes in een soort badpakje, met spillebeentjes en dito armpjes, allerlei truttige huppeltjes doen op een grote mat. Andere tienermeisjes met holle ruggetjes deden eveneens huppeltjes, maar dan enge. Op een evenwichtsbalk. Ik zag direct waarom dit onderdeel door jongetjes niet beoefend kon worden.

Wanneer de fragiele meisjes dit alles zonder zwaar lichamelijk letsel hadden volbracht waren daar oude zakken en verkruimelde taarten die er punten voor gaven.

Geilen op turnen Lees verder...

dries van agt

Vrijdag 29 Augustus 2003 in categorie Politieke Portretten

<%image(Agt, Dries van 2.jpg|73|100|Dries van Agt)%>
Ik dacht bij mijzelve: ik doe er beter het zwijgen toe. Immers, de man heeft in de loop der jaren een overvloed aan aandacht gehad, dewelke hij nimmer werkelijk verdiende. De wrange gedachte nochtans dat hij alhier in dit kritisch forum zomaar de dans ontspringt is onverdraaglijk, tormenteert mijn ziel reeds de ganse week. Waarde vrienden, lezers, sta mij toe daarom een luttel stukje aan hem te wijden, al was het maar om mijn geprangd gemoed te luchten.

Een politicus wordt geacht verstandige woorden te spreken, hoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit zelden voorkomt. Een hoogleraar wordt eveneens verondersteld zich in zinnige termen te uiten. Dit komt vaker voor, al moet ook hier in alle oprechtheid worden opgemerkt dat het hoogleraarschap allerminst een garantie is voor prudentie. Emeritus hoogleraar, ex-politicus en voormalig premier Dries van Agt hebben wij nog nimmer op een verstandig woord kunnen betrappen.

O zeker, hij doet zijn best de schijn van intellectueel en éminence grise op te houden. Vanwege de archaïsche zinnen die hem veelvuldig over de dunne lippen druipen heeft hij het predikaat 'eloquent' verworven. Laat ik, als zovelen voor mij, deze mythe krachtig tegenspreken: inhoudelijk heeft deze schertsfiguur niets, maar dan ook niets te melden. Hij vouwt bedachtzaam zijn handen, tuit zijn immer zuinige mondje, strijkt zijn smoel uit en geeft vervolgens met quasi-welgekozen woorden een schijnheilige mening die in werkelijkheid het niveau van de borreltafel niet ontstijgt.

Gij zag wellicht Dries van Agt zondagavond jongstleden bij Joost Zwagerman in het programma 'Zomergasten', hetwelk ik voor deze speciale gelegenheid zal omdopen in 'Zomerzotten'. Het lijdt nauwelijks twijfel dat de heer Zwagerman trek had in een avondje ouderwets clownesk vertier. Immers, geen van zijn gasten heeft tot dusver ook maar één enkele zin mogen afmaken zonder door hem in de rede gevallen te worden. Maar uitgerekend Van Agt liet hij telkens eerbiedig uitpraten.

Ter misnoegen ende vermaeck kregen de kijkers aldus opnieuw bevestigd hoe terecht alle kwalificaties zijn die in het verleden de heer Van Agt zijn toegemeten. Zoals daar zijn: charlatan, non-valeur, ijdeltuit, poseur, pias, jezuiet en januskop.
Wat is dat toch voor Pavlov-gedrag van die omroepen om telkens weer dit soort malloten voor de buis te slepen?

Het lijk van Luns, is dát niet wat?

dries van agt

dries van agt

Vrijdag 29 Augustus 2003 in categorie Satire

<%image(Agt, Dries van 2.jpg|73|100|Dries van Agt)%>
Ik dacht bij mijzelve: ik doe er beter het zwijgen toe. Immers, de man heeft in de loop der jaren een overvloed aan aandacht gehad, dewelke hij nimmer werkelijk verdiende. De wrange gedachte nochtans dat hij alhier in dit kritisch forum zomaar de dans ontspringt is onverdraaglijk, tormenteert mijn ziel reeds de ganse week. Waarde vrienden, lezers, sta mij toe daarom een luttel stukje aan hem te wijden, al was het maar om mijn geprangd gemoed te luchten.

Een politicus wordt geacht verstandige woorden te spreken, hoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit zelden voorkomt. Een hoogleraar wordt eveneens verondersteld zich in zinnige termen te uiten. Dit komt vaker voor, al moet ook hier in alle oprechtheid worden opgemerkt dat het hoogleraarschap allerminst een garantie is voor prudentie. Emeritus hoogleraar, ex-politicus en voormalig premier Dries van Agt hebben wij nog nimmer op een verstandig woord kunnen betrappen.

O zeker, hij doet zijn best de schijn van intellectueel en éminence grise op te houden. Vanwege de archaïsche zinnen die hem veelvuldig over de dunne lippen druipen heeft hij het predikaat 'eloquent' verworven. Laat ik, als zovelen voor mij, deze mythe krachtig tegenspreken: inhoudelijk heeft deze schertsfiguur niets, maar dan ook niets te melden. Hij vouwt bedachtzaam zijn handen, tuit zijn immer zuinige mondje, strijkt zijn smoel uit en geeft vervolgens met quasi-welgekozen woorden een schijnheilige mening die in werkelijkheid het niveau van de borreltafel niet ontstijgt.

Gij zag wellicht Dries van Agt zondagavond jongstleden bij Joost Zwagerman in het programma 'Zomergasten', hetwelk ik voor deze speciale gelegenheid zal omdopen in 'Zomerzotten'. Het lijdt nauwelijks twijfel dat de heer Zwagerman trek had in een avondje ouderwets clownesk vertier. Immers, geen van zijn gasten heeft tot dusver ook maar één enkele zin mogen afmaken zonder door hem in de rede gevallen te worden. Maar uitgerekend Van Agt liet hij telkens eerbiedig uitpraten.

Ter misnoegen ende vermaeck kregen de kijkers aldus opnieuw bevestigd hoe terecht alle kwalificaties zijn die in het verleden de heer Van Agt zijn toegemeten. Zoals daar zijn: charlatan, non-valeur, ijdeltuit, poseur, pias, jezuiet en januskop.
Wat is dat toch voor Pavlov-gedrag van die omroepen om telkens weer dit soort malloten voor de buis te slepen?

Het lijk van Luns, is dát niet wat?


dries van agt

hangmatten

Donderdag 28 Augustus 2003 in categorie Politiek & Maatschappij

Een van de meest irritante bijverschijnselen van bezuinigingen is het uit de kast rukken van denigrerende kretologie. Deze week is in de Tweede Kamer de nieuwe Bijstandswet aan de orde die het kabinet voor ons volk in petto heeft. Direct zoemt onder politici en in de media weer een fijne one-liner rond: "De bijstand is een vangnet, geen hangmat".
Guttogut, wat zijn we toch weer spitsvondig! En de bijstandsgerechtigde staat weer in de hoek waar men hem/haar hebben wil, die van de luierende profiteurs. Het is een uiterst onsympathieke strategie, waarbij een leukige taalvondst belabberd beleid camoufleert.

De 'hangmat' blijkt bovendien al een bijzonder versleten attribuut waar het gaat om het afzeiken van de bijstandstrekker. Een zoektochtje op internet leverde op dat reeds in 1997 het toenmalig CDA-kamerlid Gerrit de Jong zich ervan bediende. Dit gebeurde in het kader van het mislukte 'witte werksters' project van Ad Melkert, waarbij bijstandsvrouwen om het hoofd boven water te houden liever zwart bleven werken dan zich in een Melkert-baan te begeven. In een artikel in De Groene Amsterdammer veegde hij hen de mantel uit: "'Dit is te gek voor woorden. Die vrouwen moeten direct aan de slag. Het CDA pleit voor een sanctiebeleid. Werken of uitkering kwijt. De bijstand is geen hangmat!"

Ondertussen vernemen we dat mensen die in een auto van de zaak rijden een aardig belastingcadeautje krijgen van deze streng bezuinigende regering. Wij wachten af of het CDA nu zal gaan roepen: "Dit is te gek voor woorden, de Belasting is géén vangrail!"

Kun je een hangmat ook leasen?hangmatten

Hangmatten

Donderdag 28 Augustus 2003 in categorie Opinie, Politiek & Maatschappij

Een van de meest irritante bijverschijnselen van bezuinigingen is het uit de kast rukken van denigrerende kretologie. Deze week is in de Tweede Kamer de nieuwe Bijstandswet aan de orde die het kabinet voor ons volk in petto heeft. Direct zoemt onder politici en in de media weer een fijne one-liner rond: "De bijstand is een vangnet, geen hangmat".
Guttogut, wat zijn we toch weer spitsvondig! En de bijstandsgerechtigde staat weer in de hoek waar men hem/haar hebben wil, die van de luierende profiteurs. Het is een uiterst onsympathieke strategie, waarbij een leukige taalvondst belabberd beleid camoufleert.

Hangmatten Lees verder...

alarmfase rood

Woensdag 27 Augustus 2003 in categorie Media

<%image(mars.jpg|80|80|Mars)%>
Op Mars is vandaag alarmfase rood in werking getreden. Aangezien de planeet van zichzelf al rood is, duidt dit op een extra zorgwekkende situatie. Directe aanleiding is het feit dat het meest naburige hemellichaam, de Aarde, op dit moment slechts 56 miljoen kilometer ver weg staat. Zo dichtbij is de Aarde sinds 60.000 jaar nog niet geweest en het zal ook nog wel weer twintig eeuwen duren voor het wéér zover is. De Marsbewoners vrezen dan ook dat de buurplaneet deze gelegenheid zal aangrijpen voor een invasie.

Die angst is niet denkbeeldig. In het verleden is er namelijk al sprake geweest van oorlogszuchtige stemmingmakerij door wereldvreemde wezens als H.G. Wells en Orson Welles. In 'War of the Worlds' schilderden zij de Marsianen af als een agressief volkje en die propaganda ging er destijds in als koek bij de Aardebewoners. Ook zijn er de afgelopen decennia diverse vijandelijke verkenningsmissies vanaf de Aarde uitgevoerd. Nog dit afgelopen voorjaar hebben observatoria op Mars signalen opgevangen dat omvangrijke Aardse legers invasietactieken oefenden in de woestijnen van een land dat zij Irak noemen. Het zou wel héél toevallig zijn wanneer deze manoeuvres niet waren bedoeld als voorbereiding op het leven in de barre vlakten van Mars!
Tel daarbij op dat de machtigste ruimtevaartnatie op Aarde sowieso een allergie vertoont voor alle andere mogendheden die maar enigszins naar rood zwemen en er is voor Mars alle aanleiding bijzonder op de hoede te zijn.

Je moet je tenslotte ook eens kunnen verplaatsen in het standpunt van een ander.
alarmfase rood

alarmfase rood

Woensdag 27 Augustus 2003 in categorie Satire

<%image(mars.jpg|80|80|Mars)%>
Op Mars is vandaag alarmfase rood in werking getreden. Aangezien de planeet van zichzelf al rood is, duidt dit op een extra zorgwekkende situatie. Directe aanleiding is het feit dat het meest naburige hemellichaam, de Aarde, op dit moment slechts 56 miljoen kilometer ver weg staat. Zo dichtbij is de Aarde sinds 60.000 jaar nog niet geweest en het zal ook nog wel weer twintig eeuwen duren voor het wéér zover is. De Marsbewoners vrezen dan ook dat de buurplaneet deze gelegenheid zal aangrijpen voor een invasie.

Die angst is niet denkbeeldig. In het verleden is er namelijk al sprake geweest van oorlogszuchtige stemmingmakerij door wereldvreemde wezens als H.G. Wells en Orson Welles. In 'War of the Worlds' schilderden zij de Marsianen af als een agressief volkje en die propaganda ging er destijds in als koek bij de Aardebewoners. Ook zijn er de afgelopen decennia diverse vijandelijke verkenningsmissies vanaf de Aarde uitgevoerd. Nog dit afgelopen voorjaar hebben observatoria op Mars signalen opgevangen dat omvangrijke Aardse legers invasietactieken oefenden in de woestijnen van een land dat zij Irak noemen. Het zou wel héél toevallig zijn wanneer deze manoeuvres niet waren bedoeld als voorbereiding op het leven in de barre vlakten van Mars!
Tel daarbij op dat de machtigste ruimtevaartnatie op Aarde sowieso een allergie vertoont voor alle andere mogendheden die maar enigszins naar rood zwemen en er is voor Mars alle aanleiding bijzonder op de hoede te zijn.

Je moet je tenslotte ook eens kunnen verplaatsen in het standpunt van een ander.

alarmfase rood

niet netjes

Dinsdag 26 Augustus 2003 in categorie Opinie

Ik worstel met een moreel dilemma. Het Israëlische blad Maariv publiceerde naar Amerikaans voorbeeld de foto's van 34 Hamas-kopstukken die blijkbaar op de Israëlische dodenlijst staan. Het Israëlische leger heeft al geruime tijd de gewoonte om Hamas-leiders met een welgemikte raket standrechtelijk te executeren. Dat is niet netjes van Israël, om maar eens een understatement te gebruiken. Landen die pretenderen tot het beschaafde deel van de wereld te behoren zouden zich niet moeten verlagen tot dit soort praktijken.

<%image(AhmedYassin.jpg|120|117|Sjeik Ahmed Yassin, geestelijk leider van Hamas.)%>
Op hun beurt houden de Hamas-leiders de verderfelijke gewoonte eropna hun jongeren met een bom op het lijf de dood in te sturen. Nog afgezien van de vele onschuldige burgerslachtoffers die daarbij vallen is dit eveneens 'niet netjes'. De baardige oude heren van Hamas verheerlijken tegenover naïeve Palestijnse jongeren het martelaarschap. Zelf ambiëren zij dit blijkbaar niet, zij hebben het te druk met hun (inmiddels geblokkeerde) vette bankrekeningen in de Verenigde Staten. Nóóit hoor je over een Hamas-leider die zelf nu eens met een explosieve lading op de buik naar vijandelijk gebied is gereisd.

Ondanks mijn vredelievende opvattingen kan ik daarom bij berichten van deze letterlijk en figuurlijk opgeblazen Hamas-prominenten ergens het gevoel dat recht is gedaan aan de jeugd van Palestina maar met grote moeite wegdrukken. Ik gun de Hamas-bazen stiekem het martelaarschap dat zij hun jongeren aanbevelen. Dat zal wel niet netjes van me zijn.

De 'roadmap for peace' leidt over slechte wegen...


niet netjes

Verkrampt

Dinsdag 26 Augustus 2003 in categorie Kort en Tussendoor, Lijf en ledematen

Heeft u wel eens tien kuub zand met een kruiwagen verplaatst? In dat geval weet u dat de handen een dag later nog steeds in de vorm van de handvatten van de kruiwagen gekromd staan. Dat is misschien handig bij het bierdrinken of het masturberen, maar niet bij het typen.

Ik vraag dus nog even uw geduld...
Verkrampt

Boekblog

Maandag 18 Augustus 2003 in categorie Lezen

Normaal doe ik dit nóóit! Al mijn territorium-instincten verzetten zich hiertegen. Maar wie ben ik om de carrière van een jonge schrijver dwars te zitten? En hij verkoopt zichzelf wel goed, dus vooruit, voor één enkel keertje dan: Zijx500 van Boekblog mag hier een van zijn minimalistische verhaaltjes van 500 tekens neerzetten. Ik ben tóch even met iets anders bezig, dus dat houdt ondertussen de loop erin hier.


Tranen

Elke traan die ze liet ging in een glazen potje.
Om te meten of we wel gelukkig waren.
Ze verzamelde ze al sinds onze eerste ruzie.
Met een druppelteller zoog ze ze voorzichtig op uit
het putje van haar oog.
Er stonden maatstreepjes op het potje.
En bij sommige kleefden stickertjes.
"7 ml: ruzie over afwas."
"26ml: zoekgeraakte cd mijn schuld???"
Gisteren liet ze me weten dat de maat vol was.
Letterlijk.
Ik zei dat zulks niet kon omdat we nooit écht ruzie
maakten.
Ze zuchtte diep en verliet me.
Enkel het leeggegoten potje bleef hier.
En hoewel ik nu al uren huil, heb ik nog maar een
bodempje vol.
Woorden: 111/Tekens: 500/Zij: 6


Boekblog probeert zoveel mogelijk verhaaltjes van 500 tekens op andere logs gepubliceerd te krijgen. Deze hierboven vind ik mooi, alleen had hij het woord 'letterlijk' eruit moeten laten. Dat snappen wij zo ook wel en het doet afbreuk aan het poëtisch gehalte. Maar ja, zie dan maar eens een plaatsvervangend woord te vinden... Telt de 'ij' eigenlijk als 1 teken of 2? Want ik ga de boel natuurlijk niet allemaal na zitten rekenen.

Maar goed, onderwijl richten wij ons op een leutiger onderwerp dan tranen en denken we na over een passende tegenprestatie wanneer hij er bekend mee wordt. Want dat moet van onze eigen marketingafdeling. Hetgeen mij eraan herinnert dat ik die eens flink de mantel moet uitvegen. Want waarom zijn zij niet op zo'n aardig idee gekomen?

Maar nogmaals: hier maken we geen gewoonte van...
Boekblog

buitenverblijf

Zondag 17 Augustus 2003 in categorie Voor de Notulen & Ter Kennisname

De komende week zijn wij op werkbezoek in het buitenland. Wanneer wij de aftandse satelliettelefoon op ons afgelegen buitenverblijf aan de praat kunnen krijgen zullen wij ons hier af en toe melden. Zo niet, dan is hier meer dan genoeg te vinden dat u nog niet gelezen heeft.

Is dat nou wat, zo'n cursus fierljeppen?
buitenverblijf

De slachter is dood

Zaterdag 16 Augustus 2003 in categorie Media

Idi Amin, de slachter van Afrika, is eindelijk dood. Dit is een heuglijk feit. De voormalige dictator bracht tijdens zijn schrikbewind in Oeganda tussen 1971 en 1979 volgens sommige schattingen een half miljoen mensen om het leven. Hij overleed zaterdag in ballingschap in de Saoedi-Arabische stad Jeddah. Via zijn zoon Hashim verzocht hij afgelopen donderdag nog om een donornier. Je moet maar lef hebben.

Idi Amin Dada Oumee kwam op 25 januari 1971 via een staatsgreep aan de macht. De toenmalige president Milton Obote van Oeganda stond op het punt hem te laten arresteren wegens verduistering van honderdduizenden dollars aan militaire gelden. Zover liet Idi Amin het niet komen en pleegde een coup toen Obote even het land uit was. Troepen die loyaal waren aan Obote werden massaal geëxecuteerd. De slachter is dood Lees verder...

marokkanen en horecanen 2

Vrijdag 15 Augustus 2003 in categorie Politiek & Maatschappij

Deel 2: Een dagje Zandvoort.

Een groep van Amsterdamse jongeren van Marokkaanse afkomst terroriseert de strandtenten en horeca in Zandvoort, aldus Het Parool. Een groep strandtenthouders wil maatregelen van de gemeente, maar welke willen ze niet zeggen, omdat dit volgens hen 'te gevoelig' ligt.
Vorige week liep er kennelijk een druppel over de emmer bij de strandtenthoudende horecanen. Vijftien jongeren zochten ruzie in de Far Out. De eigenaren joegen de raddraaiers weg, waarop één van de jongens riep "Ik vermoord je" en "Jij gaat dood".

Dat laatste klinkt erg bedreigend. Misschien helpt het de strandtenthouders de dreiging ervan te relativeren wanneer zij zouden weten dat menig Marokkaanse man zich altijd zo krachtdadig uitspreekt wanneer hij op z'n pik getrapt wordt. Het dreigement wordt maar zeer zelden uitgevoerd en wanneer je op deze gewoonte gaat letten kan het zelfs humoristisch worden voor de toehoorder.
Afgelopen zondag, nog steeds aldus Het Parool, kwam de groep terug om verhaal te halen. De strandtenthouder kreeg nu kennelijk het gevoel dat hij tot die uitzonderingen behoorde waarbij het dreigement wèl wordt uitgevoerd. Hij trok een nep-pistool en wist de groep wederom te verjagen.

De afloop is als volgt. De strandtenthouder zit nog steeds in hechtenis wegens bedreiging met een vuurwapen. Punt. Over de jongeren meldt Het Parool verder niets meer.
Hier zijn wij dus weer aardig klaar mee. Een hele bevolkingsgroep is vanaf heden in Zandvoort 'persona non grata' omdat politie en justitie er blijkbaar niet in slagen dergelijke gevallen doortastend en creatief op te lossen. Want er wordt natuurlijk schande van gesproken dat de strandtenthouder weer het haasje is. En eigenlijk wel terecht.

Hoe hadden wij dit beter kunnen oplossen? Mag ik opnieuw een lekenvoorstel doen? Pak de leiders van het groepje op. Geef ze vervolgens snel een taakstraf waarbij zij de rest van het seizoen als bewakingspersoneel bij de ingang van Zandvoortse strandtenten moeten fungeren onder leiding van een politie-ambtenaar. Het principe van het 'Beware Watch Out' project in Amsterdam Osdorp. Geef de nep-vuurwapengevaarlijke horecaan als straf dat hij de raddraaier(s) als bewakers voor een bepaalde periode in dienst neemt.
Voordeel: rust in de tent en alle normale Marokkaanse jongeren kunnen ongestigmatiseerd een lekker dagje Zandvoort blijven doen.

Oud lied: Ze nemen broodjes en koffie mee.
marokkanen en horecanen 2

marokkanen en horecanen 1

Vrijdag 15 Augustus 2003 in categorie Politiek & Maatschappij

Deel 1: Een dagje Amsterdam.

Op 6 augustus ontstaat er een vechtpartij in het Surinaamse eetcafé Warung Swietie op het Mercatorplein. De politie komt erbij. De Marokkaan Dris Arbib komt met een mes op hen af. Een van de agenten voelt zich bedreigd en schiet hem neer. Arbib overlijdt ter plekke.
Technocratisch commissaris Jelle Kuiper vindt dat de politie gewoon z'n werk heeft gedaan. Dit zet de zaak weer lekker op scherp. Een professioneel staaltje conflictbeheersing van onze commissaris en dus demonstreren aanstaande zaterdag naar verwachting 2000 Marokkanen op initiatief van het 'Comité tegen zinloos politiegeweld en discriminatie'.
Iemand die een politieman of -vrouw met een mes bedreigt is niet goed wijs, maar bij een dergelijk incident horen geen doden te vallen. Waarvoor moest de politie anders zo nodig worden voorzien van pepperspray? Volgens Jelle Kuiper waren er rond het Mercatorplein altijd 'goede contacten' met de Marokkaanse gemeenschap.

Mag ik een lekenvoorstel doen? Laat Jelle Kuiper in het vervolg persoonlijk gebruik maken van die goede contacten. Laat hij uitleggen dat hij gaat onderzoeken waarom er geen wapenstok of pepperspray is gebruikt. Laat hij hun daarna vertellen of hier misschien in de hitte van de dreiging naar een te zwaar middel is gegrepen. De politieman of -vrouw is ook maar een mens en kan foute beslissingen nemen op zo'n moment. Of wellicht was het de goede. In elk geval moet het altijd uit te leggen zijn, zelfs door commissaris Jelle. Anders hoort hij geen commissaris te zijn, maar automatencontroleur bij Parkeerbeheer. Dat komt de veiligheid in de stad ten goede.

Hoewel ik voor de zekerheid dan toch maar op de fiets de stad in zou gaan.
marokkanen en horecanen 1

Uit liefde voor de wereld

Woensdag 13 Augustus 2003 in categorie Altijd handig

Volgens mij zit de grootste gadget-verslaafde onder de webloggers bij Journalog. Via haar zien we iets nieuws: de Linkpyramide. Daarmee krijg je heel veel meer bezoekers.
Hier gaan we ogenblikkelijk aan meedoen, uit liefde voor de wereld. Want het lijkt me erg om nog nooit iets van Verbal Jam te hebben gelezen. En dus moeten hier meer mensen naartoe komen om kennis te nemen van al het goede dat Verbal Jam te bieden heeft.

Klik dus fanatiek hier om die pyramide te beklimmen en de boodschap van Verbal Jam over de wereld uit te strooien.

Even een reli-vlaag, maar je schijnt er rijk mee te kunnen worden, dus...
Uit liefde voor de wereld

lekker bij de tandarts

Woensdag 13 Augustus 2003 in categorie Gozertje

Ik was vandaag bij de tandarts. Onze tandarts is een vrouw. Ik ben niet bang voor de tandarts, want ze is wel een stuk.
De tandarts zit achter mijn hoofd als ik op die stoel lig en vlak naast me zit de assistente. Die heet Kristel. En Kristel is ook wel een stuk. En aardig. Ze hangen alletwee over mij heen als ze met me bezig zijn. Dat is een goede afleiding.
Mijn vader had ik in de wachtkamer gelaten, want die wil ik daar natuurlijk niet bij hebben.

De tandarts had lekkere parfum op. Maar ineens rook ik iets anders. Een beetje de lucht van een scheet. Niet heel erg, maar een klein beetje. Een vaag scheetje. Ik had niks gehoord.
Ik was het niet geweest, dat zweer ik! Dus moet de tandarts of Kristel er per ongeluk eentje hebben laten vliegen.
Dat had ik weer, zeg! Want als Kristel geen wind heeft gelaten denkt zij vast dat ik het was. Want tandartsen laten volgens haar natuurlijk nooit winden terwijl ik daar met mijn mond open lig.
En als de tandarts geen wind heeft gelaten denkt de tandarts óók dat ik het was. Want Kristel is haar assistente en assistentes laten ook nooit een wind. Ik krijg dus altijd de schuld van één van die twee. Daar was ik mooi klaar mee.

Nu ik erover nadenk was het vast Kristel. Want zo'n kleine wind is meer een hulpwind, een assistent-wind. Tandartsen laten volgens mij belangrijker winden. Maar die vrouwen vinden het natuurlijk een typische kind-wind. Kinderen krijgen altijd van alles de schuld.
Ik probeerde nog te zeggen: "Wie heeft hier een wind gelaten?" Dan weten ze meteen dat ik het niet was! Ja toch?
Maar ja, ik had dus mijn mond wijd open en ik kon alleen maar zeggen "ie-ee-ie-ee-i-e-aa-en?"
En de tandarts begreep er niks van en zei: "Ja, nog héél eventjes, ik ben zo klaar, momentje nog..."
En Kristel zei: "Dan kun je weer lekker naar buiten, de frisse lucht in!"
Haha! Verraaien! Zie je nou wel dat het Kristel was? lekker bij de tandarts

klunzigheden

Woensdag 13 Augustus 2003 in categorie Media

Regisseur Hany Abu-AssadDe Vara interviewt in De Ochtenden de Palestijns-Nederlandse regisseur Hany Abu-Assad, maker van de film Ford Transit. Hij won daarmee in Israël op 19 juli de Spirit of Freedom Award.
Interviewer Bert van Slooten vertelt ons luisteraars dat de filmmaker is geboren in Nazareth, 'in de door Israël bezette gebieden'. Abu-Assad zit erbij en spreekt het niet tegen. Bert had zijn huiswerk moeten doen. Nazareth ligt gewoon in Israël, niks bezette gebieden!

The Independent Media Centre - Palestine, een website die de bezetting vanuit Palestijns perspectief belicht, bespreekt de film naar aanleiding van het winnen van de prijs. Wie echter de link naar het verslag rechtstreeks opent krijgt te maken met een kennelijke hack van Israëlische zijde. Op de voorgrond verschijnt een dialoogvenster met daarin de tekst "Free Israel from Palestinian Terror" en het is niet weg te klikken. Het browservenster staat ook meteen vast, vandaar dat ik de link hier pas geef, dan kunt u kiezen of u dan nog wel wilt gaan kijken.

Goed, dàn maar naar een verslag van de prijsuitreiking op Joods.nl, daar blijven Israëlische hackers waarschijnlijk wel van af. Inderdaad, het staat er ongeschonden. Maar hé, die tekst komt ons behoorlijk bekend voor! Hij vertoont grote overeenkomst met een bericht op Planet.nl. Hier is in beide gevallen weer sprake van het klakkeloos overschrijven van een persbericht. Gebeurt zo vaak natuurlijk, maar ik ben er toch altijd wel voorstander van dat dit er eventjes bij wordt vermeld. Dan weten we tenminste met wiens mening we hier te maken hebben.

Zo kom je nog eens ergens op het net...
klunzigheden

De verliezer in het casino

Dinsdag 12 Augustus 2003 in categorie Politiek & Maatschappij

De Volkskrant meldde maandag in een beknopt bericht op de voorpagina dat ambtenaren die in de WAO zitten met onmiddellijke ingang geen pensioen meer zullen opbouwen. Alweer zo'n sympathieke maatregel van het kabinet in zomertijd. Maar ook de vakbond FNV is ermee akkoord gegaan, want deze ingreep schijnt absoluut nodig te zijn.

De beheerder van de pensioengelden van ambtenaren en semi-ambtenaren (bijv. onderwijspersoneel) is het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Dit fonds heeft ten tijde van de beurshype net als andere pensioenfondsen enthousiast belegd op de aandelenmarkt. Door de instorting van de aandelenkoersen verloor het ABP sinds 2000 dertig miljard euro en daardoor zitten ze nu een beetje krap bij kas. Het gevaar dreigt dat zij in de toekomst de pensioenen niet meer kunnen betalen. En dan is het altijd handig wanneer je het oude vertrouwde stelletje wao-ers bij de hand hebt die je te grazen kunt nemen.

De pensioenpremie voor ambtenaren in de WAO werd tot dusver betaald door het ABP zelf, in feite dus door de alle pensioenverzekerden die bij dit fonds zijn aangesloten. Een geheel arbeidsongeschikte WAO-er heeft namelijk geen baas meer die dat voor hem kan doen. Dit is een gebruikelijke toepassing van het solidariteitsprincipe.
Maar vanaf heden is het dus afgelopen met die solidariteit, er worden geen pensioenpremies meer voor de WAO-ers betaald. Want het ABP heeft z'n geld verbrast in het beurs-casino.
Vreemd genoeg is, op moment van schrijven, zowel op de site van het ABP als op de site van de FNV in de sectie 'Nieuws' nog helemaal niets te vinden over de nieuwe maatregel. Ach, ze merken het wel als ze 65 zijn, nietwaar? Dan is het vroeg genoeg...

U begrijpt: in menig huisgezin zit de stemming er weer lekker in, net als bij het afschaffen van de WW-vervolguitkering, waarover ik zaterdag schreef. Men voelt zich echt ten volle gewaardeerd en beloond voor dikwijls jaren van stressvolle inspanning ten dienste van de overheid en ons land.
Je zult bijvoorbeeld maar onderwijzer (geweest) zijn en geheel of gedeeltelijk in de WAO zijn beland. De afgelopen decennia is er flink bezuinigd op het onderwijs, met als gevolg een enorme werkdruk. Onderwijzers hebben ook nog eens een groot verantwoordelijkheidsgevoel, waardoor zij langer aan het werk blijven, terwijl ze in feite ziek zijn.
Doordat de aandacht bij het onderwijs door allerlei veranderingen en fusies voornamelijk uitging naar de financiën is er van verzuimbegeleiding en reïntegratiebeleid weinig terecht gekomen. Waar bij ander overheidspersoneel de kans op herstel zo'n 7,5 procent is, is die bij onderwijspersoneel slechts rond de 4,5 procent.
Ik durf best de stelling aan dat de overheid door straffe bezuinigingsmaatregelen in het verleden zèlf in niet onbelangrijke mate heeft bijgedragen aan de WAO-instroom onder haar personeel. Het lijkt me dan altijd fijn om als zieke ex-werknemer te merken hoe dankbaar je voormalige werkgever met je omspringt.

O ja, en dan nog even dit: topmanagers van grote instellingen krijgen altijd riant betaald omdat zij zo'n grote verantwoordelijkheid dragen. Betekent dit nu ook dat de man die bij het ABP verantwoordelijk is voor de beleggingen, te weten directeur Vermogensbeheer Prof. dr. Jean Frijns, nu als boetedoening tevens zijn eigen pensioenopbouw stopzet? Z'n salaris inlevert? Waarschijnlijk niet. Hij heeft volgens RTLZ vorig jaar net tien procent verhoging getoucheerd. Verantwoordelijkheid is altijd een leeg begrip op het niveau waar het 't meeste inhoud zou moeten hebben.

En doe die Grijns van je gezicht!

De verliezer in het casino

Reactie op uw reacties

Maandag 11 Augustus 2003 in categorie Incrowd: over webloggen

Gisteren vroeg ik uw mening over het eventueel weglaten van een aantal 'speeltjes' in de linkerkolom. Veel lezers hebben die mening gegeven en voor wie dat nog niet heeft gedaan: ga rustig door.
Laat ik ondertussen ter toelichting ingaan op een aantal punten die u ter tafel heeft gebracht.

De laadtijd van de site: die blijkt inderdaad sneller te zijn zónder de in het vorige stuk genoemde rubrieken. Daar nemen we dus definitief afscheid van, temeer omdat niemand de toegevoegde waarde ervan ziet.
De volgende kanttekening m.b.t. de laadtijd moet nog worden gemaakt: de server staat in de VS en het duurt een paar seconden voor die reageert. Nóg sneller maken zit er waarschijnlijk dus niet in. Bovendien staan er onderhand bijna 1400 stukken op Verbal Jam, bestaat de site uit 8 aan elkaar gekoppelde logs en moeten we dus enige consideratie hebben met de database die dit allemaal moet ophoesten. Zo'n vijf seconden wachttijd is in dat geval naar mijn mening acceptabel.

De lay-out. Eigenlijk stond dit onderwerp niet ter discussie, maar menigeen wilde er toch iets over zeggen. Vooruit dan maar.
De lay-out zal niet ingrijpend veranderen. Dit heeft een aantal redenen. Allereerst ben ik er trots op, want ik heb er indertijd een soortement prijs voor gekregen van Frédéric de Vries, een professionele designer wiens oordeel ik hoogacht. En ook die andere topdesigner waarvan ik een absolute superfan ben, Bart van der Griendt, vindt het prima zo. Dus ik zal wel gek zijn om eigenwijs te gaan worden op dit gebied.

Een aantal lezers is duidelijk van de 'minimalistische' stroming: alleen een middenkolom en verder geen gedoe. Daar houd ik zelf ook wel van, maar deze site leent zich daar niet voor. Ik heb nu eenmaal veel te vertellen. Wie hier alleen de middenkolom leest, mist in feite een hoop, als ik zo aanmatigend mag zijn.
Een enkeling wil meer kleur. Daar begin ik uit zelfbehoud niet aan. Verbal Jam is namelijk een tikkeltje kleurenblind en neemt daarom liever geen enkel risico. Bovendien krijg je dan weer discussies of de kleuren mooi zijn. Dus geen kleur, lekker strak en simpel.

De inhoud. Het idee achter Verbal Jam is dat het niet zozeer een 'log' is dat zich alleen bezighoudt met de waan van de dag, maar een site waarin je desgewenst uren plezierig in kunt lees-dwalen. Daarom probeer ik ook zoveel mogelijk dingen rechtstreeks toegankelijk te houden, zoals bij de rubriek 'Tijdloos Lezen', waar alles nog eens fijn geprint kan worden ook.
Ik houd er bovendien niet van om elke drieregelige gedachte direct als belangrijk feit in de middenkolom te zetten. Dat zijn de bijzaken die komen waar ze horen: in de rubrieken 'Rechtsbuiten' en 'Tijdzones'.
Ik kan de lezer natuurlijk niet kwalijk nemen dat hij of zij Verbal Jam beziet als een weblog, waarbij zo langzamerhand tevens onwillekeurig een bepaalde manier van lezen ingeslepen schijnt te zijn. Immers, de meeste weblogs werken volgens eenzelfde principe, voornamelijk nog gedicteerd door de software ook. Ik probeer daar zoveel mogelijk onderuit te komen. Een lezer omschreef Verbal Jam eens als 'een lange termijn leesproject' en dat is inderdaad wat het zo'n beetje is.

Samenvattend. Heel veel nuttige op- en aanmerkingen, waarvoor hartelijk dank. De meeste waren zeer terecht en dus zal ik op die gebieden aanpassingen en verbeteringen (proberen te) plegen. De smiley's werkten niet goed en zijn dus in grafische zin uitgezet.
Misschien is er een voorziening te treffen waarbij voor de liefhebbers de middenkolom als keuzemogelijkheid in z'n eentje op het scherm te toveren is. Dan moet Puck mij wel even leren hoe ze dat zo mooi bij ActieReactie heeft gedaan en hopelijk snap ik dat dan ook nog. Tot zolang kunt u zich misschien behelpen door op het printpictogram onderaan elk item te klikken. Dan staat het stuk in elk geval in een apart venster.
Behalve de referrers en de meest recente reacties gaan de meeste toeters en bellen eruit. Alleen de functionele blijven erin, zoals '1 jaar geleden' en 'Doe een gok', want zij geven toegang tot willekeurige stukken uit het verleden. Ook voeg ik misschien nog wat rubrieken toe als ik daar aanvechting toe krijg. Want het principe blijft: dit is mijn schrijfproject.

En nu wat 'darlings killen', zoals iemand terecht adviseerde.
Reactie op uw reacties

uw mening gevraagd

Zondag 10 Augustus 2003 in categorie Voor de Notulen & Ter Kennisname

Laat ik eens democratisch doen. De laatste tijd reageert deze site nogal traag. Volgens mij komt dit door een aantal extra voorzieningen in de linkerkolom, zoals de volgende rubrieken:

- het meest bekeken
- items met veel reacties
- de 10 drukste aanvoerlijnen

Die heb ik dus nu tijdelijk uitgezet. Mijn vraag aan u: Zit u nu werkelijk te wachten op dit soort dingen? Of vindt u ze wel handig?

Het zijn natuurlijk wel grappige speeltjes die je op heel veel weblogs ziet, maar misschien heeft u liever dat ik die ruimte voor iets anders gebruik. Of leeg laat. En: is de site nu al wat sneller?
Kortom: geef uw mening over alles dat moet blijven of weg kan. Dan ga ik vervolgens eens nadenken of ik me daar iets van aan zal trekken.

Laat s.v.p. nog wel iets over...
uw mening gevraagd

achterbaks

Zaterdag 09 Augustus 2003 in categorie Opinie

Een groot deel van Nederland geniet nog onbekommerd van een welverdiende vakantie en ook de Tweede Kamer is nog nietsvermoedend op reces. Een uitstekende gelegenheid voor het kabinet Balkenende om intussen stiekem een besluitje te nemen dat de vakantiepret voor 40.000 mensen met terugwerkende kracht grondig gaat bederven.
Bij nu.nl lees ik namelijk zo'n lekker onopvallend berichtje dat per 1 januari 2004 de vervolguitkering van de WW zal worden geschrapt. Dit heeft het kabinet afgelopen vrijdag op de warme achternamiddag eventjes besloten. Want ja, hoor eens, die werkloosheid loopt gigantisch op, dus valt het te verwachten dat straks ook veel meer mensen die vervolguitkering van de WW nodig gaan hebben. En dat moeten ze niet hebben natuurlijk, want dan kloppen dadelijk de cijfertjes van Zalm niet meer.

Op dit moment krijgt iemand de vervolguitkering wanneer de normale periode van WW is verstreken. Het is bijstandsniveau, maar het inkomen van de eventuele partner speelt geen rol en dat is een belangrijk voordeel boven de bijstand. Daarbij telt het inkomen van de partner wèl mee, met als mogelijk gevolg dat een werkloze volgend jaar zelfs geen recht op bijstand meer heeft.
Ja, dat is sluw uitgedacht van dit kabinet. Vanaf volgend jaar hoeft men een heleboel mensen geen vervolguitkering, maar ook geen bijstand meer te betalen.

Kijk, zó doe je dat wanneer je als regering in 2007 je begroting een beetje op orde wilt hebben. Of de rest van Nederland dan nog op orde is maakt blijkbaar niet uit....

Après nous les ruines (na ons de puinhopen).
achterbaks

ventilatorhoofd

Vrijdag 08 Augustus 2003 in categorie Voor de Notulen & Ter Kennisname

In het Limburgse Arcen donderdag 37,8 graden. In Friesland, waar ik was, zelfs in de schaduw boven de 30 graden. Vrijwel geen wind.

Ik schrijf het nu maar even op. Dan weet ik het tenminste straks nog. Want wanneer je een aantal jaren verder bent zit je altijd te prakkiseren: "Wanneer was dat ook weer precies, die lange hete zomer?"

De zomer van 2003 is hard op weg die van 1947 als warmste zomer van de laatste honderd jaar van zijn recordplaats te verdringen, zegt het KNMI. Ja, eh, 1947, misschien was Erwin Krol daar bij, maar ik niet! Voor mij is dit de heetste zomer aller tijden en ik dacht dat ik uit het Midden-Oosten toch wel wat gewend was. Maar daar heb je airconditioning en hier niet. Hier zit ik al weken voor een ventilator op de hoogste stand, met als gevolg een ventilatorhoofd als een divi-divi boom.

Maar mij hoort u niet klagen, de winter duurt straks nog lang genoeg.


ventilatorhoofd

Majesteits-stennis (vervolg)

Donderdag 07 Augustus 2003 in categorie Ergernis, Woede of Frustratie

De gemeente Wassenaar heeft het kort geding dat de NVJ aanspande tegen het fotografeerverbod rondom Villa De Eikenhorst verloren. "Een beetje knullig," schijnt prinses Máxima in een eerste reactie te hebben gezegd. Burgemeester Herman van den Muijsenberg hoeft het prinselijk paar dan ook voorlopig niet meer onder ogen te komen.
Zo zie je maar eens wat een stuk alhier, alsmede de krachtdadige actie bij Xiffy en David Rietveld voor invloed kan hebben! Weblogs blijken toch een geduchte politieke factor te worden!

Máxima heeft gelijk: het was ook heel dom aangepakt van de Wassenaarse bestuurders. Wanneer zij bijvoorbeeld slechts het gebruik van telelenzen hadden verboden was er wellicht minder commotie geweest. Ik ben in elk geval wel benieuwd of de NVJ in dat geval óók naar de rechter zou zijn gestapt.

Majesteits-stennis (vervolg) Lees verder...

de échte misdadigers

Woensdag 06 Augustus 2003 in categorie Opinie

Ik zie nu al een tijdje, net als u waarschijnlijk, die beelden uit Liberia over mijn televisiescherm bewegen. Elke keer dansen weer die jongetjes met het meest geavanceerde wapentuig door het beeld. Het jeugdig machismo spat de huiskamer in. Commentatoren en deskundigen speculeren over het aanstaande vertrek van Charles Taylor. En over wat er daarna met hem zal gebeuren. Komt hij voor een tribunaal? Want daar horen de lieden te staan die een land letterlijk en figuurlijk het graf in helpen.

Toch pakt de internationale gemeenschap dit verkeerd aan. Of althans weinig afdoende, als ik even zo onbescheiden mag zijn. Zeker, de Taylors, Milosovitchen en Mugabes in deze wereld mogen hun straf niet ontlopen. Maar waar je de deskundigen en commentatoren zelden over hoort zijn de lieden die stilletjes de speelgoedvoorziening van de jongetjes in Monrovia in handen hebben, de internationale wapenhandelaren. Als we nu eens beginnen die massaal voor de tribunalen te dagen? Dan hebben we het probleem tenminste bij de wortel te grazen!

Ik zie u al hoofdschuddend lezen. Terecht, want dat gaat niet gebeuren. Als we dit type misdadigers uit de anonimiteit sleuren en voor het internationaal strafhof brengen is de wereld te klein. Dan blijken zij voor een belangrijk deel afkomstig te zijn uit al die 'beschaafde' Westerse en Oosterse landen die nu zo minachtend neerkijken op dat 'barbaarse' Afrika.

Als er wat te verdienen valt is niets te ver van ons bed.

de échte misdadigers

Ouders van nu

Dinsdag 05 Augustus 2003 in categorie Trivialiteiten

Nieuwsgierig als ik ben klik ik wel eens op een referrer, een verwijzing naar waar bezoekers van Verbal Jam daarvóór geweest zijn. Hiermee zie je dus meteen waar die andere mensen op hun beurt nieuwsgierig naar waren.
Via dit omweggetje kwam ik ineens in een heuse relatie reality soap terecht. De digitale versie van 'de vuile was buiten hangen', zeg maar...

Dus beste V., kijk uit: ze zoeken je.
Ouders van nu

onderhoud

Maandag 04 Augustus 2003 in categorie Voor de Notulen & Ter Kennisname

Ben even bezig met het stijlblaadje van deze site, dus als het meezit merkt u niks en als het tegenzit is het hier een zooitje.
Komt allemaal goed. Op den duur.
onderhoud

klein bijgeloof

Zondag 03 Augustus 2003 in categorie Politiek & Maatschappij

Ik vraag de oude gekromde man in de witte mantel of hij bijgelovig is. Hij antwoordt dat hij niet in bijgeloof gelooft, doch uitsluitend in het ware geloof. Maar hij is nog niet van mij af. Want wat is dan het verschil tussen bijgeloof en het ware geloof?
Vermanend priemt hij een bevend vingertje in de richting van mijn borst. Het bijgeloof is des duivels en het ware geloof dat van de heilige moederkerk.
Dit vat ik nog niet helemaal, dus nu even precies doorvragen...

Een voetballer die voor de wedstrijd altijd zijn veters op een bepaalde manier strikt, is dat bijgeloof? Ja, dat is bijgeloof, want hij stelt zijn vertrouwen in de verkeerde dingen. Ik werp tegen dat verstandig gestrikte veters mij toch wel praktisch lijken bij het voetballen.
Maar goed, een voetballer dan die voor de wedstrijd een kruisje slaat, is dàt dan bijgeloof? Nee, want deze voetballer stelt zijn vertrouwen in de almachtige, hoewel de bejaarde kerkvorst moet toegeven dat het op een ietwat primitieve manier gebeurt.

Is het niet wat flauw om de mensen het 'kleine bijgeloof van alledag', zoals Freud het genoemd schijnt te hebben, te ontzeggen? Is het niet eerder zo dat het geloof een gekanaliseerde vorm van bijgeloof is?
Het kerkelijk opperhoofd raakt hierover zichtbaar geïrriteerd. Wij dienen zuiver in de leer te blijven, al is dat dikwijls een moeilijke weg. Maar de kerk zal ons daarin voorgaan, zo houdt hij mij nadrukkelijk voor. Dit is voor mij een hele geruststelling.
Ik verzoek hem dus beleefd mij voor te gaan. Ja, zeg nu zelf, zo'n gelegenheid laat je toch niet lopen? Per slot van rekening krijgt een mens niet elke dag de kans om zich op het hoogste niveau te laten gidsen langs een levenspad dat vol zondige verleidingen is.

Ik biecht hem terstond mijn bijgeloof op dat ik diverse voorwerpen bezit die in mijn huis altijd precies op dezelfde plaats moeten staan. Anders gaat het mis.
Hij wil weten wàt er dan kan misgaan. Nou, van alles, antwoord ik hem vaag. Van alles dat je op een doordeweekse dag zoal kan tegenkomen. Er kan immers genoeg fout lopen in dit leven? Ik neem dus het zekere voor het onzekere en zorg dat die spullen altijd perfect op hun plek staan.
Hij vindt het je reinste onzin. Allemaal afgoderij, nergens goed voor. Het enige échte zekere voor het onzekere is onze lieve heer, vindt hij.

Misschien heeft hij gelijk. Om hem te plezieren vertel ik dat twee kennissen van mij elke dag intensief bidden. Het bleke gezicht van Gods ambassadeur op aarde begint zowaar te stralen. Dit soort dingen hoort hij graag! Ja, zo ga ik opgetogen verder, want ze zijn net getrouwd en willen een kind adopteren! En nu bidden ze dat dit spoedig rondkomt!
Dan zal het vast lukken, verzekert hij mij. Zijn zegen hebben ze alvast! Ik bedank hem en zeg dat ze daar erg trots op zullen zijn, want die lieve Jasper en Guido zijn vrome gelovigen.
Zijne heiligheid verslikt zich bij dit laatste omstandig in een pauselijke rochel en daardoor heb ik de eerstkomende tien minuten even rustig de gelegenheid te genieten van mijn heerlijke kopje Perla-Vaticana koffie. Onderwijl babbel ik opgewekt verder over de uitwassen van het bijgeloof.

Ik ken bijvoorbeeld ook iemand die gelooft dat je geen condooms moet gebruiken, omdat dit het voorbestaan van het ware geloof zou belemmeren. Want, zo redeneert hij, het zaaien van het leven dient hand in hand te gaan met het zaaien van de dood. Zonder lijden geen gelovigen, zoiets... Heidense waanzin gewoon!
Maar ik zal het uwe eminentie nog sterker vertellen! Hij is er evenzeer van overtuigd dat de basis van een diepgaande religieuze beleving reeds bij de kinderen wordt gelegd. En wel door middel van geslachtsverkeer met minderjarigen, bij voorkeur door een gewijde priester! Als dit geen bijzonder bizarre en perverse manier van bijgeloof is, dan weet ik het niet meer!
Hoewel de vent overigens bij hoog en bij laag volhoudt dat de clerus van de heilige moederkerk hem in deze overtuiging is voorgegaan! Nu vraag ik u!

Ik kijk de benauwde kleine Johannes verwachtingsvol aan, maar de pontifex maximus is inmiddels dermate paars aangelopen dat hij met een venijnig armgebaar de audiëntie beëindigt. De arme oude man is duidelijk aan het eind van zijn latijn. Jammer, want ik had graag zijn mening nog vernomen.
Later hoor ik dat hij nog een verklaring zal doen uitgaan. Maar hetgeen ik er inmiddels al over heb gelezen valt mij eerlijk gezegd toch wat tegen. Ik had verwacht dat hij méér van ons gezellig onderonsje zou hebben opgestoken...

Laten we het dus maar bij ons eigen alledaagse bijgeloof houden. Vertel!

klein bijgeloof

klein bijgeloof

Zondag 03 Augustus 2003 in categorie Satire

Ik vraag de oude gekromde man in de witte mantel of hij bijgelovig is. Hij antwoordt dat hij niet in bijgeloof gelooft, doch uitsluitend in het ware geloof. Maar hij is nog niet van mij af. Want wat is dan het verschil tussen bijgeloof en het ware geloof?
Vermanend priemt hij een bevend vingertje in de richting van mijn borst. Het bijgeloof is des duivels en het ware geloof dat van de heilige moederkerk.
Dit vat ik nog niet helemaal, dus nu even precies doorvragen...

Een voetballer die voor de wedstrijd altijd zijn veters op een bepaalde manier strikt, is dat bijgeloof? Ja, dat is bijgeloof, want hij stelt zijn vertrouwen in de verkeerde dingen. Ik werp tegen dat verstandig gestrikte veters mij toch wel praktisch lijken bij het voetballen.
Maar goed, een voetballer dan die voor de wedstrijd een kruisje slaat, is dàt dan bijgeloof? Nee, want deze voetballer stelt zijn vertrouwen in de almachtige, hoewel de bejaarde kerkvorst moet toegeven dat het op een ietwat primitieve manier gebeurt.

Is het niet wat flauw om de mensen het 'kleine bijgeloof van alledag', zoals Freud het genoemd schijnt te hebben, te ontzeggen? Is het niet eerder zo dat het geloof een gekanaliseerde vorm van bijgeloof is?
Het kerkelijk opperhoofd raakt hierover zichtbaar geïrriteerd. Wij dienen zuiver in de leer te blijven, al is dat dikwijls een moeilijke weg. Maar de kerk zal ons daarin voorgaan, zo houdt hij mij nadrukkelijk voor. Dit is voor mij een hele geruststelling.
Ik verzoek hem dus beleefd mij voor te gaan. Ja, zeg nu zelf, zo'n gelegenheid laat je toch niet lopen? Per slot van rekening krijgt een mens niet elke dag de kans om zich op het hoogste niveau te laten gidsen langs een levenspad dat vol zondige verleidingen is.

Ik biecht hem terstond mijn bijgeloof op dat ik diverse voorwerpen bezit die in mijn huis altijd precies op dezelfde plaats moeten staan. Anders gaat het mis.
Hij wil weten wàt er dan kan misgaan. Nou, van alles, antwoord ik hem vaag. Van alles dat je op een doordeweekse dag zoal kan tegenkomen. Er kan immers genoeg fout lopen in dit leven? Ik neem dus het zekere voor het onzekere en zorg dat die spullen altijd perfect op hun plek staan.
Hij vindt het je reinste onzin. Allemaal afgoderij, nergens goed voor. Het enige échte zekere voor het onzekere is onze lieve heer, vindt hij.

Misschien heeft hij gelijk. Om hem te plezieren vertel ik dat twee kennissen van mij elke dag intensief bidden. Het bleke gezicht van Gods ambassadeur op aarde begint zowaar te stralen. Dit soort dingen hoort hij graag! Ja, zo ga ik opgetogen verder, want ze zijn net getrouwd en willen een kind adopteren! En nu bidden ze dat dit spoedig rondkomt!
Dan zal het vast lukken, verzekert hij mij. Zijn zegen hebben ze alvast! Ik bedank hem en zeg dat ze daar erg trots op zullen zijn, want die lieve Jasper en Guido zijn vrome gelovigen.
Zijne heiligheid verslikt zich bij dit laatste omstandig in een pauselijke rochel en daardoor heb ik de eerstkomende tien minuten even rustig de gelegenheid te genieten van mijn heerlijke kopje Perla-Vaticana koffie. Onderwijl babbel ik opgewekt verder over de uitwassen van het bijgeloof.

Ik ken bijvoorbeeld ook iemand die gelooft dat je geen condooms moet gebruiken, omdat dit het voorbestaan van het ware geloof zou belemmeren. Want, zo redeneert hij, het zaaien van het leven dient hand in hand te gaan met het zaaien van de dood. Zonder lijden geen gelovigen, zoiets... Heidense waanzin gewoon!
Maar ik zal het uwe eminentie nog sterker vertellen! Hij is er evenzeer van overtuigd dat de basis van een diepgaande religieuze beleving reeds bij de kinderen wordt gelegd. En wel door middel van geslachtsverkeer met minderjarigen, bij voorkeur door een gewijde priester! Als dit geen bijzonder bizarre en perverse manier van bijgeloof is, dan weet ik het niet meer!
Hoewel de vent overigens bij hoog en bij laag volhoudt dat de clerus van de heilige moederkerk hem in deze overtuiging is voorgegaan! Nu vraag ik u!

Ik kijk de benauwde kleine Johannes verwachtingsvol aan, maar de pontifex maximus is inmiddels dermate paars aangelopen dat hij met een venijnig armgebaar de audiëntie beëindigt. De arme oude man is duidelijk aan het eind van zijn latijn. Jammer, want ik had graag zijn mening nog vernomen.
Later hoor ik dat hij nog een verklaring zal doen uitgaan. Maar hetgeen ik er inmiddels al over heb gelezen valt mij eerlijk gezegd toch wat tegen. Ik had verwacht dat hij méér van ons gezellig onderonsje zou hebben opgestoken...

Laten we het dus maar bij ons eigen alledaagse bijgeloof houden. Vertel!


klein bijgeloof

Afspreken

Vrijdag 01 Augustus 2003 in categorie Loze praat

Zullen we afspreken dan het vandaag gewoon te warm is? Het enige dat ik nog voor elkaar heb kunnen krijgen is iets onzinnigs voor de rubriek Rechtsbuiten. Gisteren heb ik hier nog wat zitten knutselen en is er in de linkerkolom een lijstje items met de meeste reacties tot stand gekomen. Maar voor de rest laat ik het erbij. Mijn huis heeft geen airco, maar mijn auto wèl. Ik overweeg daarom de rest van de dag maar in de auto door te brengen...

Kent u de antieke hit 'Een beetje zonneschijn, dat is zo fijn'?

 
Afspreken