doodgeboren dichters almanak

Dinsdag 17 Januari 2006 in categorie Het vaderlandsch cultuurgoed

In de reacties op de website Amsterdam Centraal (waar ik ook voor schrijf) trof ik een stukje aan van een jongere. Het intrigeerde mij mateloos.
Het ging zo:

ZakaRiia..(L)
iiK wenS JJ Kap0t Veel SuCCeS ens0 ,,
omDatt iiCk het JJ Gewo0n GuN ,,
Je Weet zelf,,
iiCk ben Gewo0n je NUMMER 1 Fan ,,
En NEE niiet blij w0rden ..:$:$
Ghehe Nee je wEet zelff je bent egttt
een t0ppertjje;)
MaaRjaaaa iik heb nu wel GENOEG gesChreven,,
iiK h0u van j0u (L)


Ik stel me zo voor dat over honderdvijftig jaar de leerlingen van het VWO op hun eindexamen Nederlands de volgende vragen krijgen voorgelegd:

Wat heeft de dichter hier bedoeld?
Wat was destijds de functie van het alternerend gebruik van hoofdletters en kleine letters?
Tot welke stroming in de literatuur moet dit gedicht worden gerekend?
Het rijmschema staat bekend als het 'dubbele komma-rijm'. Welke regels in het gedicht zijn hiervan een voorbeeld?


En dat ze het dan ook nog een keer mooi op toon moeten voordragen...


Illustratie: Portret van de dichter Jan Lechon, door Roman Kramsztyk (1919).

Tags: