de unie en de kloof

Vrijdag 23 December 2005 in categorie Het vaderlandsch cultuurgoed

De Unie
De Nederlandse Kleurenunie heeft besloten dat blauw voortaan geel is. Dat is transparanter. De Nederlandse Getallenunie heeft besloten dat 2+2 voortaan vijf is. Dat rondt makkelijker af. De Nederlandse Volksunie heeft besloten dat zwart voortaan wit is. Dat integreert beter. De Nederlandse Christenunie heeft besloten dat de Islam voortaan een christelijke godsdienst is. Dan stromen de kerken tenminste weer vol. De Europese Unie heeft besloten toe te treden tot de United States of America. Dat scheelt weer een overbodige bestuurslaag. De Melkunie schrijf je al een tijdje als Campina. De Nederlandse Taalunie heeft besloten dat al-le meer-let-ter-gre-pige woor-den een ver-bin-dings-streep-je krij-gen om de taal voor ie-der-een lees-baar te ma-ken. De Vlaamse Stotter Unie gaat ze óók uitspreken. De Kloof
Hoe dacht de Taalunie de kloof te overbruggen tussen:

"Die tintelende nazomerdag was de luie, gesubsidieerde bohémien zich al ’s morgens vroeg te buiten gegaan aan een dolce far niente op zijn aftandse tweezitscrapaudtje."
(Citaat uit Het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2005)

en

"mensen laat me niet beginnen over jullie swa miljoenen geld verduisteren daar in de tweede kamer hoor nog een medeling wij zijn dom voor jou informatie heb ik vwo afgemaakt en jij bent dom om zo iest racistisch te denken over mensen"
(citaat uit een reactie op vj.)

De Taalunie over de nieuwe spelling: "De invloed op het onderwijs is gering. Uit onderzoek is gebleken dat leermethodes Nederlands voor het Voortgezet/Secundair Onderwijs nauwelijks hoeven te worden aangepast."

Hoe scoort u trouwens op het Kinderdictee?

Tags: