Laten we de monarchie openbaar aanbesteden

Vrijdag 27 April 2012 in categorie Politiek & Maatschappij, Royalty

Nu het kabinet is gevallen, blijf ik ineens zitten met het montere gevoel dat de crisis óók meteen voorbij is. Want laten we wél wezen: de crisis kwám van rechts. Kunnen we dan nu weer gewoon doen? Gedurende deze gehele kabinetsperiode kon ik het gevoel maar niet van mij afzetten dat wij als burgers gigantisch in de maling werden genomen. En dat worden we natuurlijk ook, want wij draaien op voor de miljarden die anderen over de balk hebben gesmeten. Ik heb tenminste nog niets vernomen van enige poging om de illegale miljarden te achterhalen waarmee de Griekse rijken hun land zijn ontvlucht.
In eigen land zijn de verhalen van frauderende en/of graaiende topmanagers eveneens nog aan de orde van de dag.

We kunnen ook meteen de onderkoning bij de kladden pakken

Maar goed. Daar kan ik mij wel druk om maken, maar daar word ik ook niet gelukkiger van. Niettemin laat het verkruimelde kabinet mij in verwarring achter. Iets zegt mij dat we nog niet helemaal van alle ellende af zijn. Er zijn krachtige maatregelen nodig. We kunnen sowieso al een paar miljard besparen door de monarchie openbaar aan te besteden. Nu er van die kant weer villa's in Griekenland worden gekocht denk ik: dat kan goedkoper.
Het is ook volkomen in lijn met de huidige trend. Alles wordt tegenwoordig openbaar aanbesteed, van thuiszorg tot parkeerbeheer, van openbaar vervoer tot kinderopvang. Dus waarom zouden wij het staatshoofd daarbij ongemoeid laten?

Als we dan toch met het staatshoofd bezig zijn, kunnen we ook meteen de onderkoning van Nederland bij de kladden pakken, te weten de heer Donner. Die heeft zich via allerlei vriendjespolitieke kronkelwegen tot vice-voorzitter van de Raad van State laten benoemen. Laten wij hem wegbezuinigen. Dat is winst voor de democratie en de rechtsstaat.

Een andere urgente maatregel die moet worden genomen is de onmiddellijke verbanning van Henk Bleker naar de Hedwiger Polder, zodat hij straks verzuipt in de consequenties van zijn eigen beleid. Het is bovendien in het belang van de volksgezondheid dat dit immer vochtig uit zijn anus kakelende ponyhoofd nooit meer op de buis verschijnt. Hij is de directe reden dat ik nooit meer naar discussieprogramma's op de televisie kijk.

Van dit alles ben ik overigens nog niets tegengekomen in de plannen van de zogeheten Kunduzcoalitie, waarmee CDA, VVD, D66, God en GroenLinks de crisis nu te lijf gaan. Het lijkt mij noodzakelijk om hiermee bij de uitwerking van de details nog rekening te houden.

Tags: