De opper-oliebol van Nieuw-West

Geschreven voor Amsterdam Centraal

Vrijdag 15 Februari 2013 in categorie Amsterdam Centraal

Het Reumafonds en de oliebollenbakkers van Nieuw-West liggen in de clinch met het stadsdeel, las ik vorige week in Het Parool. Waar hebben we het over in februari, maar goed. Het Reumafonds krijgt altijd een deel van de opbrengst van de oliebollenbakkerij, maar ziet de revenuen nu verdampen doordat het stadsdeel sinds 2010 de prijs voor standplaatsen heeft verhoogd van 400 euro naar maximaal 7500 euro.

Ik heb relatief weinig verstand van oliebollen en al veel minder van standplaatsen, maar de manier waarop stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud het beleid verdedigt is op zijn minst opmerkelijk.

Het komt feitelijk neer op een soort oliebolbelasting.

Tegen de krant zegt hij dat het stadsdeel de oliebollenbakkers een 'marktconforme huur' vraagt. Volgens mij is dit vette kletspraat. De stadsdelen bepalen immers eenzijdig de tarieven, dus hoezo 'marktconform'? Er ligt geen enkel marktmechanisme aan ten grondslag.

Smoes
Nee, 'marktconform' is de ideale smoes om de graaicultuur mee goed te praten. Hij is zowel geschikt om tariefsverhogingen bij de overheid mee te motiveren, als om de exorbitante salarissen van topbestuurders te rechtvaardigen.

Waarom moet een standplaats waarvoor eerder 400 euro werd gevraagd, nu ineens 7500 euro kosten? Wat heeft het stadsdeel daar trouwens voor werk aan behalve een vergunning?

Verder vindt Baâdoud het logisch dat een standplaats op de Dam duurder is dan bijvoorbeeld eentje op het Sierplein. Dat komt waarschijnlijk doordat de huur is gerelateerd aan de omzet. Eigenaardig principe, het komt feitelijk neer op een soort oliebolbelasting. Gebeurt dat ook bij andere middenstanders in de stad?

Kronkel
Tenslotte merkt Baâdoud op dat hij geen 'verkapte vorm van subsidie wil verlenen'. Aan het Reumafonds bedoelt hij denk ik.
Dus als Achmed minder geld vraagt voor een standplaats van een oliebollenbakker, subsidieert hij feitelijk het Reumafonds, is de gedachte.
Op dat soort kronkelredeneringen mag natuurlijk nooit beleid gebaseerd zijn. Want dan zouden we moeten vaststellen dat het stadsdeel nú al een verkapte subsidie geeft aan het Reumafonds. Namelijk door geen 15000 euro te vragen voor een standplaats. Of 30000. Of 60000. Roep maar iets, die tarieven zijn toch allemaal 'marktconform' nattevingerwerk.

Wie is hier nou de oliebol?

Tags: