Pim

Vrijdag 06 Mei 2011 in categorie Politiek & Maatschappij

Denkt iemand nog wel eens aan Pim? En dan vooral natuurlijk op een dag als vandaag?
Het is alweer negen jaar geleden dat hij op het mediapark werd vermoord.
Door -naar later bleek- Volkert van der Graaf.

Aan Volkert denkt helemaal niemand meer. Totdat hij weer vrijkomt.
Dat zou moeten zijn over 1 jaar, 7 maanden en 25 dagen.
Sommige mensen houden daar een tellertje voor bij.
Waarschijnlijk niet om hem met bloemen aan de gevangenispoort op te wachten.

Leven zijn hondjes nog?

Het nieuws heeft vandaag geen herdenkingen gemeld, voor zover ik weet.
Pim en Volkert zijn nagenoeg vergeten.
Leven Pims hondjes nog?
Zou het land nu anders zijn geweest als Pim de premier was geworden?
Heeft Volkert ons Pim bespaard en Geert gebracht?

Ik denk dat het eventuele premierschap van Pim evengoed aan controverses ten onder zou zijn gegaan. Net als de latere LPF. Want de mensen die in zijn voetsporen traden behoorden toen ook al tot de club.
En dat was nu eenmaal een onverbeterlijk stelletje muiters.

Fortuyn had zeker ideeën die de latere politiek hebben beïnvloed. Zowel negatief als positief.
Door hem is het anti-islam klimaat van onverdraagzaamheid tot wasdom gekomen.
Helaas is zijn voornemen om de hele managementcultuur overboord te flikkeren minder aangeslagen.

Het is treurig om de geschiedenis in te gaan als een tamelijk halve gare die zo mooi salueren kon.
Maar dat overkomt de meeste opgeblazen ego's.
Ze overschreeuwen hun eigen ideeën zó hard, dat iedereen de ramen dichtdoet en niets meer wil horen.

Ach ja, Pim... We zullen elk jaar nog wel even aan hem denken.
De één met weemoed, de ander met een zucht...

Tags: