Relatieafbouwcursussen

Zondag 31 Mei 2009 in categorie Observaties & Kritische beschouwingen

FamiliedramaMisschien moeten we in dit land relatieafbouwcursussen in het leven roepen.
Daar is behoefte aan, zo blijkt uit de familiedrama's van de afgelopen week.
Desnoods gaan we ook een meldingsplicht instellen voor exen.
Exen vormen duidelijk een verhoogd risico voor degenen van wie ze ex zijn.

Een man uit Zwijndrecht joeg z'n ex-vrouw en kinderen over de kling. En bovendien z'n huidige vriendin, die volgens de berichten ook alweer exit was.

In Amsterdam sneed een ex-vriend het twaalfjarig dochtertje van zijn ex-vriendin de keel af.
De ex-vriendin zelf was blijkbaar potig genoeg om zich afdoende te verweren, anders was ze er eveneens aan gegaan.

Wat kan helpen om potentiële familiedramaturgen van hun onzalige plannen af te brengen?
Een plaquette waarop gezinsuitroeiers met naam, toenaam en foto worden vermeld? Een centraal register voor ex-vrienden? Een sloopregeling voor afgedankte partners? Een erecode om in elk geval de kinderen erbuiten te laten? Een reïntegratietraject voor relatielozen? Begeleid wonen voor gefrustreerde exen?

Dit land is vergeven van de regelingen en opvangmogelijkheden. Minstens één daarvan moet toch toe te snijden zijn op deze doelgroep.

Tags: