hysterie rond reve

Maandag 10 April 2006 in categorie Lezen

Het kan u onmogelijk zijn ontgaan: schrijver Gerard Reve is overleden. Niet slechts een schrijver als we de media mogen geloven, maar een icoon, een homoseksuele heilige, een vader des vaderlands! Hij laat niet alleen een gapend gat achter in de letteren, maar ook in onze samenleving, in onze cultuur, in het nationaal -met name blanke- zelfbewustzijn!
Het zondagse middagjournaal was er geheel aan gewijd, het avondjournaal minstens voor de helft, in Buitenhof mocht Diederik van Vleuten zijn verzameling Reve-memorabilia aan den volke tonen. Des avonds gooiden de Woestijnruiters in allerijl de programmering om en mobiliseerden een regiment Reve-kenners. U begrijpt, ik heb het niet zo op zulke ongeremde uitbarstingen van persoonsverheerlijking. Weliswaar kwamen ook Reves minder frisse kanten aan bod, maar die werden grootmoedig gerangschikt onder zijn geniale ironie. Hans Janmaat zal vast stinkend jaloers zijn geweest op deze gave van de 'volksschrijver'.

Gerard Reve was ontegenzeglijk een groot en belangrijk auteur. Ik heb erg van hem genoten. Zijn dood is zeker een reden om speciale programma's aan te wijden: programma's over literatuur, programma's over zijn leven. Niet een heel journaal. Menigeen weet in dit opzicht tegenwoordig geen maat te houden en stort zich in de collectieve hysterie van de heiligverklaring. De processies voor Fortuyn en Hazes gaan moeiteloos over in die voor Reve. En honi soit qui mal y pense!*) Dan heb je er allemaal niets van begrepen! Dan ben je geen 'kenner'!

Niets is beter op deze vertoning van toepassing dan Reves eigen beroemde gedicht:

Zuster Immaculata, die al vier en dertig jaar
verlamde oude mensen wast, in bed verschoont,
en eten voert,
zal nooit haar naam vermeld zien.
Maar elke ongewassen aap die met een bord:
dat hij voor dit, of tegen dat is,
des middags het verkeer verspert,
ziet savonds reeds zijn smoel op de teevee.
Toch goed dat er een God is.


Na gisteren besef ik dat Reve postuum zélf die ongewassen aap is geworden. De ultieme ironie! Ik barst in lachen uit...
'Reve nogal overdreve...'

*)'Schande die er kwaad van spreekt'.

Tags: