een manifest als een koe

Dinsdag 04 April 2006 in categorie Media

Er zijn van die dagen dat ik tegen het wereldnieuws zit aan te kijken en denk: wat moet ik ermee? Dit is zo'n dag. Het Nederlandse wereldnieuws van vandaag was dat een clubje van oud-politici een manifest heeft geschreven. Het is gericht tegen de polarisatie tussen autochtoon en allochtoon, tegen de omslag in het denken over de multiculturele samenleving. Integratie is vervangen door de eis tot assimilatie, het populisme viert hoogtij. En dat is niet goed.

Natuurlijk is het manifest véél en véél langer, maar hier komt het zo'n beetje op neer. Veel algemeenheden, erg vrijblijvend, weinig concreet. De waarheden zijn als koeien. Menig weldenkend mens is het er gemakkelijk mee eens. De volgelingen van Wilders overtuig je er niet mee.
Zo'n stuk waarvan ik dus denk: wat moet ik ermee? Maar misschien heb ik mijn dag niet...

Ter kennisname:
Het manifest van Tineke Lodders (CDA), Jos van Kemenade (PvdA), Hans Dijkstal (VVD), Mohammed Rabbae (GroenLinks), Bas de Gaay Fortman, Kars Veling (ChristenUnie) en Anja Meulenbelt (SP).

Tags: