Weer een wethouder gedeserteerd

Geschreven voor Amsterdam Centraal

Woensdag 12 Februari 2014 in categorie Amsterdam Centraal, Politiek & Maatschappij

Vandaag neemt wethouder Eric Wiebes officieel afscheid van de Amsterdamse raad. De partij heeft gefloten: hij moet naar Den Haag komen om staatssecretaris te zijn. Het voelt toch een beetje als desertie.

Na Lodewijk Asscher is Wiebes de tweede getalenteerde wethouder die in deze raadsperiode door zijn partij naar Den Haag wordt geroepen. Ik heb het altijd vreemd gevonden dat dit zomaar kan. De zittingsduur van een college is in principe vier jaar. Dit impliceert een belofte aan de kiezer om de stad gedurende die vier jaar in zijn naam te besturen.

De partij als detacheringsbureau en carrièremachine voor politici.

Maar de partij stelt zich boven de kiezer. De partij heeft de wethouder nodig in Den Haag en dus heeft de Amsterdamse bevolking het nakijken. De partij als detacheringsbureau en carrièremachine voor politici.
Stadspartij Red Amsterdam is het er ook niet mee eens en heeft zelfs een poster gemaakt om het ongenoegen te laten blijken.

Je zou kunnen tegenwerpen dat Wiebes niet via de kiezer, maar 'van buiten' is ingestroomd. Maar ook in een dergelijk geval betekent een wethouderschap een commitment aan de kiezer, aan de burgers van Amsterdam. Het is geen baan als alle andere, het is een 'contract'. Dat contract wordt nu verbroken. Misschien moeten we voortaan een 'afkoopsom' bedingen.

Tags: