Parkeren voor het goede doel

Geschreven voor Amsterdam Centraal

Woensdag 29 Januari 2014 in categorie Amsterdam Centraal

Onlangs werd bekend dat Amsterdam vorig jaar meer parkeergeld heeft geïncasseerd dan ooit tevoren. Handhaver Cition kan steeds fijnmaziger en frequenter controleren, dus minder mensen wagen de gok om ergens zonder te betalen te gaan staan.
Er zijn binnenkort verkiezingen en dus komen politieke partijen met mooie plannen hoe ze straks goede sier willen gaan maken van ons belastinggeld. En zo kwam wethouder Hilhorst meteen al in de problemen omdat hij het parkeergeld aan andere doelen wilde gaan besteden dan eertijds was afgesproken.

De stadsdelen innen de parkeerbelasting. Een deel daarvan dragen ze af aan een centraal mobiliteitsfonds, de rest komt in het mobiliteitsfonds van het stadsdeel. Al het geld moet worden besteed aan zaken die betrekking hebben op verkeer en vervoer. Daarbij moeten we denken aan het ontwikkelen en verbeteren van de parkeermogelijkheden, het uitbreiden van betaald parkeren, parkeermeters, blauwe zones, de bouw van parkeergarages, de regulering van het parkeren, de handhaving en ga zo maar door.
Eigenlijk is het een systeem met een ingebouwd sneeuwbaleffect.

Dat was tegen het zere been van de andere partijen.

De beste parkeerregulering is natuurlijk het zoveel mogelijk autovrij maken van de binnenstad, zoals ook andere grote steden in Europa wel hebben gedaan. Dat gaat echter niet gebeuren, want daarmee zou het stadsbestuur de kip met de gouden eieren slachten. Ondertussen blijft het maar een beetje halfslachtig aanmodderen, want niemand is echt tevreden met de uitwerking van het beleid. De binnenstad blijft zoals vanouds zuchten onder teveel blik, bewoners staan jaren op de wachtlijst voor een parkeervergunning, de middenstand klaagt over bereikbaarheid per auto, en de milieubeweging protesteert tegen de luchtvervuiling.

De enige die in z'n handen wrijft is financieel wethouder Pieter Hilhorst. Om zijn geweten nog enigszins te sussen opperde hij om een deel van de parkeercentjes te besteden aan mooie dingen als onderwijs, wonen, zorg, het stimuleren van starters en de aanpak van jeugdwerkloosheid. Nou, dat was tegen het zere been van de andere partijen.

Niet dat ik Hilhorst hier nu wil verdedigen, maar in alle redelijkheid is het niet zo'n slecht plan om dat parkeergeld eindelijk ook eens aan andere nuttige zaken te gaan uitgeven. Immers, de stad heeft al jaren genoeg te lijden van overmatig autoverkeer, daar mag zo langzamerhand wel eens wat tegenover staan. Wanneer je dan je (al dan niet digitale) muntjes in de hebberige parkeerautomaat werpt, weet je tenminste dat het eindelijk eens voor een goed doel is.

Tags: