Holle frases, lege woorden...

Zondag 08 Januari 2012 in categorie Schandelijke taferelen

De Hollandsche Schouwburg in Amsterdam

Ik was onlangs in de Hollandsche Schouwburg aan de Plantage Middenlaan te Amsterdam. Tijdens de  bezetting heette het theater de Joodsche Schouwburg, omdat de Duitsers verordonneerd hadden dat hier alleen joodse artiesten voor uitsluitend joods publiek mochten optreden. Alle andere theaters waren voor joden verboden.
Vanaf 1942 werd de Joodsche Schouwburg gebruikt als verzamelplaats voor joden die op transport gesteld werden naar de kampen.

Het boek met meer dan honderdduizend namen...

Bij de receptie van de Hollandsche Schouwburg ligt een boek. Het is een herinneringsboek. Daarin staan de namen van joodse Nederlanders die in de oorlog zijn vermoord. Volgens de statistieken zijn dat er ongeveer 101.800. Alle namen zijn klein gedrukt, nog kleiner dan in een telefoonboek, twee kolommen per bladzijde.

Klein gedrukte namen

Toch is het boek bijna een decimeter dik. Juist die dikte maakt voor mij de schande van de holocaust aanschouwelijk, niet het getal. Een groot getal is niet te bevatten, de dikte van een boek wel.

Degenen die nu weer zo populistisch lopen te roepen dat regering of koningshuis excuses moeten aanbieden voor het 'wegkijken' van de moord op de joden zouden dit boek eens moeten bekijken. Elke naam daarin vertegenwoordigt een misdaad op zich, een moord.

Onze monarchie is in meerdere opzichten behoorlijk fout geweest in de oorlog, weten wij nu. Maar het maken van excuses voor het wegkijken van 101.800 moorden op Nederlandse joden is onbegonnen werk. Holle frases, lege woorden, anders niet. Het leed is al geschied en nooit meer goed te maken.
Schaf die monarchie dan af, als je zo nodig een daad wilt stellen...

Tags: