Besluit sluiting verpleeghuis lijkt overhaast

Ook gepubliceerd op Amsterdam Centraal

Dinsdag 14 Juni 2011 in categorie Amsterdam Centraal, Opinie

Amsterdam Nieuw-West, Slotervaart - Vorige week maakte zorginstelling Cordaan plotseling bekend dat het verpleeghuis Slotervaart op termijn wordt gesloten. De verwachting is binnen drie tot vijf jaar. Als voornaamste argument wordt genoemd dat het gebouw te oud is voor de eisen van deze tijd. Renovatie of nieuwbouw is te duur. Bovendien ligt de focus voor de zorg aan demente ouderen de laatste tijd vooral op kleinschalig wonen. Hierbij worden de cliënten in groepen van zes tot acht personen ondergebracht in wooneenheden die verspreid zijn over de stad.
In dit geval in West.
Er zijn wellicht enige kanttekeningen te plaatsen bij deze beslissing.

Het gebouw van Verpleeghuis Slotervaart is geen eigendom van Cordaan, maar van Woonzorg. De plek waar het verpleeghuis staat (tegenover het Slotervaart Ziekenhuis) is in principe een A-locatie, vlak bij een oprit naar de A10/A4.
Op dit moment is de kantorenmarkt geheel ingestort, maar dat kan over een paar jaar makkelijk weer anders zijn. Best mogelijk dat iemand er stiekem rekening mee houdt dat je op die plek veel lucratievere dingen kunt doen dan demente senioren verzorgen.
De tijd zal uitwijzen of deze gedachte slechts een product blijft van mijn altijd ietwat wantrouwende geest.

Kleinschalig wonen
Een belangrijk deel van de bewoners van het verpleeghuis is inmiddels verhuisd naar locaties voor kleinschalig wonen aan de Gerrie Knetemannlaan, het Andreas Ensemble en het Staalmanplein. Achtergebleven zijn bewoners die niet wilden verhuizen of die niet geschikt waren voor het concept van kleinschalig wonen. Los daarvan zijn er in het verpleeghuis momenteel nog afdelingen voor revalidatie en patiënten met niet-aangeboren hersenletsel.
Kleinschalig wonen is in principe een mooi concept, waarvan bewezen is dat demente ouderen er actiever en vaak ook gelukkiger van worden. In de oude situatie zaten ze namelijk op afdelingen met dertig mensen en sliepen ze dikwijls in kamers met vier bedden.
In kleinschalig wonen heeft iedereen een eigen kamer.

Lawaai en luchtvervuiling
Er zijn echter ook nadelen. Zo leiden bezuinigingen op de zorg ertoe dat de georganiseerde dagactiviteiten sterk verminderd zijn. In een verpleeghuis kun je concerten geven of rolstoeldansen organiseren, in een ksw-locatie zie ik dat niet snel gebeuren.
Veel hangt af van het initiatief van de verzorgenden en het management.
Op de genoemde locaties is bovendien geen tuin, voor de bewoners wordt het een stuk lastiger om naar buiten te gaan.
Als ze dat al willen overigens, want de keuze van de kleinschalige locaties is verre van ideaal. Ze liggen allemaal vlak bij de A10 en hebben ondanks isolatie te lijden onder lawaai en luchtvervuiling. Cordaan stopt de ouderen weg op plekken waar anderen zelf niet zouden willen wonen.

Controle
Ook de controle op de kwaliteit van de zorg, de beveiliging en de voeding is op kleinschalige locaties een stuk lastiger, omdat er sprake is van allerlei afzonderlijke kleine eenheden. Weliswaar staan die met elkaar in verbinding, maar recente maatregelen van de Inspectie hebben aangetoond dat de kwaliteit van de zorg bij instellingen als Cordaan en Osira nog lang niet gewaarborgd is.

Mijn voorlopige conclusie is dan ook dat de beslissing om het verpleeghuis Slotervaart te sluiten ietwat overhaast is. Uiteraard moeten er op zeker moment knopen worden doorgehakt, maar de kleinschalige locaties van Slotervaart zijn maar net een maand in gebruik.
Misschien eerst eens een jaartje afwachten hoe die in de praktijk functioneren? Dan kan het personeel tenminste ook een beetje wennen aan al die veranderingen.

Auteur is tevens lid van de cliëntenraad van Verpleeghuis Slotervaart, maar schreef dit stuk op persoonlijke titel.

Tags: