Iets vreselijks in de verte

Zaterdag 26 Juni 2010 in categorie Religie

Jezus kom je overal tegen. Dat zeg ik niet omdat ik plotseling 'in de Here' ben, maar omdat het werkelijk zo is. Overal in Europa hangt hij langs de weg, in verschillende stadia van ontreddering, maar altijd aan het kruis.
Alsof die man niks anders gedaan heeft in z'n leven. 

Een bijzonder tragisch geval ontdekte ik in een dorpje. In deze uitvoering staat niet Jezus' eigen lijden centraal, maar kennelijk iets vreselijks dat hij in de verte ziet. Zijn ogen drukken angst en ontsteltenis uit in plaats van pijn.

2010-06/jezusaanhetkruis_1000x750.jpg

Je ziet hem denken: "Oooo-shiiiitt, shit-shit-shit!"
Maar dan in het Hebreeuws Aramees natuurlijk.
Alsof hij een Romeinse legerhelikopter op zich af ziet komen.
Terwijl dat uiteraard nooit had gekund.
Hoewel,  je weet maar nooit in die contreien rond Golgotha.

Zijn moeder Maria zou tegen hem hebben gezegd:
"Jongen, wat ben je mager geworden. Eet je wel goed?"
Weliswaar heeft Jezus volgens de geschriften nog een Laatste Avondmaal genuttigd, maar er staat niet hoevéél hij heeft gegeten.
Misschien was hij al een paar maanden aan het sonjabakkeren zonder dat dit later door de evangelisten is opgetekend.

Bij deze uitvoering van Jezus aan het kruis valt direct een sympathiek detail op. Blijkbaar vonden de dorpelingen zijn kruisinging op zich al zielig genoeg. Ze hebben daarom zijn lijden nog zoveel mogelijk proberen te verzachten en gaven hem een dak boven zijn hoofd.
Tegen de regen en de sneeuw. 

Het was allemaal niet nodig geweest. Ik las op Welingelichtekringen.nl dat nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat Jezus helemaal niet aan het kruis is gestorven.
Al die Jezussen aan het kruis in Europa en daarbuiten kunnen dus op de brandstapel.
Het christendom heeft daarmee inmiddels ruime ervaring, dus dat treft.

Tags: