Misverstandje

Donderdag 01 Januari 2009 in categorie Observaties & Kritische beschouwingen- Ja, die dochter wilde eerst helemaal niet mee! Iedereen op haar inpraten, soebatten en smeken, maar ze wou niet. Ze vond de beenruimte te klein. Transavia natuurlijk. Maar uiteindelijk kreeg die vrouw haar dochter toch in het vliegtuig. Er was nog plaats in de bussiness class, dus dat was mazzel.
- Volgens mij bedoelen ze dat die vrouw van een dochter is bevallen aan boord van een vliegtuig.
- Is dat zo?
- Ja, je moet het hele artikel lezen.
- Ik lees altijd alleen de koppen. Ik heb aan een enkel woord genoeg.
- Dat merk ik.
- Zo kun je de wereld tenminste naar eigen believen invullen. Mooi toch?

Tags: