Minister van Staat is te laat

Zaterdag 15 Juli 2006 in categorie Israël en het Midden-Oosten

Hans van den Broek (CDA), voormalig minister van Buitenlandse Zaken in de Lubbers-kabinetten, mocht vrijdagavond zijn zegje doen in NOVA over het actuele conflict tussen Israël en Hezbollah. Van den Broek is sinds vorig jaar tevens Minister van Staat en dat suggereert toch een zekere wijsheid. Maar Hans liet het in dat opzicht afweten.

Gevraagd naar zijn mening over het huidige leed onder de bevolkingen van Zuid-Libanon en Noord-Israël, draaide hij het gesprek vrijwel onmiddellijk richting de bezette Palestijnse gebieden. Want Israël kwam qua compassie van de internationale gemeenschap helemaal niks tekort, zo vond hij.
Het zat Van den Broek dwars dat de internationale gemeenschap minder aandacht heeft voor de Palestijnse problemen dan voor Israël. Ook het huidige conflict had te maken 'met de volstrekt uitzichtloze bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël. Dáár zit de harde kern van het probleem en die wordt in feite niet geadresseerd.'

Van den Broek stak nauwelijks een poot uit voor de Palestijnen

Het is natuurlijk altijd in iemand te prijzen wanneer hij het opneemt voor bevolkingsgroepen die lijden onder een bezettingsmacht. Israël moet inderdaad weg uit de bezette gebieden. Maar op dit moment was dit even niet het gespreksonderwerp. De Israëlische ambassadeur in Nederland, Harry Kney-Tal, had enkele minuten daarvoor geklaagd dat er geen aandacht was voor het lijden van de burgerbevolking in Noord-Israël en wél voor de Arabische burgerbevolking in Libanon. Van den Broek ontkende dit en schakelde binnen vijf seconden over naar zijn stokpaardje: het lijden van de Palestijnen op de Westbank en in de Gaza-strip.

Heel nobel van onze Minister van Staat. Heel makkelijk ook voor een voormalig minister van Buitenlandse Zaken, die tijdens zijn eigen ambtsperiode -toen hij effectief invloed kon uitoefenen- nauwelijks een poot heeft uitgestoken voor de Palestijnen. Ook tóen al waren de Palestijnse gebieden bezet, ook toen zuchtte de bevolking onder de Israëlische nederzettingenpolitiek. Maar Hans van den Broek had het destijds veel te druk met het plaatsen van Amerikaanse kruisraketten in Nederland. Tijdens de eerste Golfoorlog hielp hij Israël nog aan Nederlandse Patriot raketten. Misschien kan Hezbollah dus nog wat consultancy op raketgebied inhuren bij Instituut Clingendael, want Hans is daar tegenwoordig voorzitter.

Het lijkt gewoonte te worden bij vergrijsde CDA-politici uit het verleden om ineens nachtenlang wakker te gaan liggen over het lot van de Palestijnen. Kennelijk vrezen zij het naderend Oordeel van hun Schepper en speelt hun geweten op. Want ook voormalig premier Van Agt maakt zich heden ten dage ontzettend druk over de Palestijnse medemens. Maar toen hij indertijd wérkelijk de macht had, was hij nog dikke vrienden met Israël. Hij gebruikte die vriendschap niet om zijn Israëlische collega's eens aan te spreken op hun gedrag in de door hen bezette gebieden. Van Agt moest naar de Tour de France kijken.

Het is treurig dat Van den Broek in zijn medeleven voor oorlogsslachtoffers niet verder komt dan de opmerking dat 'deze incidenten natuurlijk buitengewoon ernstig zijn'. Als Hans van den Broek nu eens aan de kant van álle oorlogsslachtoffers ging staan, in plaats van onderscheid te maken tussen bevolkingsgroepen. Dan vergeef ik hem misschien die kruisraketten nog wel...

Tags: