ontgroening

Donderdag 15 September 2005 in categorie Beeld en Geluid

Het studiejaar en daarmee de ontgroeningsperiode is begonnen. De diverse corpsballenclubs in den lande onderwerpen hun kandidaat-leden weer aan een breed scala vernederingen. Zo zagen fotograaf Thomas Schlijper en ik dinsdagavond een colonne in smoking geklede slachtoffers in ganzenpas door de stad marcheren. Zij scandeerden op de maat van hun voetstappen iets onverstaanbaars, maar het zal ongetwijfeld een verbale zelfkastijding zijn geweest.


Wij erop af! Schlijper met zijn grote Canon en ik met mijn kleine Canon. Verschil moet er tenslotte zijn. Op de Kloveniersburgwal, vlak voor de Oudemanhuispoort haalden wij ze in. Wij richtten onze Canonnen, maar dat viel niet in de smaak bij de begeleidende ouderejaars studenten. Zij namen alvast een voorschot op de bestuurlijke arrogantie die hoort bij hun toekomstige functies in de upperclass van de maatschappij en maakten ons met handen voor de camera's duidelijk dat fotograferen niet mocht. Dan moet je net bij ons wezen zeg! Niet voor niets zijn wij recalcitrant non-conformistisch links tuig! Dus een corpsballencolonne die zich op de openbare weg demonstratief loopt aan te stellen staat onvermijdelijk bloot aan onze fotografische belangstelling. Die foto komt er, al moeten we het hele dispuut ervoor de gracht in meppen! Wij hebben tenslotte een Flickr Pro account!

Later vroeg ik mij af waarom er zo moeilijk werd gedaan over dat fotograferen. Waarschijnlijk -en hier demp ik even mijn betoog tot fluistertoon-, waarschijnlijk omdat natuurlijk niet geheel valt uit te sluiten dat er een toekomstig bewindsman tussen dat clubje loopt!
Stel je toch eens voor dat rechtenstudent Donner destijds tijdens zo'n ontgroening was gefotografeerd! Dat had behoorlijk pijnlijk kunnen worden. Heeft hij decennia later 's middags in de Kamer nog stoere verhalen over de onafhankelijke koers van Justitie, staat hij 's avonds in de krant met een foto waarop we hem zien als slaafs voortmarcherend corpsballetje. Zo komen nu die sneue Donner-uitspraken in de wereld dat de pers het imago van Justitie aantast.

Dus corpsballen van Nederland, jullie zijn gewaarschuwd: we hebben altijd nog de foto's!


Foto: Thomas Schlijper, ook te zien op Amsterdam Centraal.