Bestuursverslaving

Woensdag 14 September 2005 in categorie Politieke Portretten

De regering is van plan in de toekomst de 25 politiekorpsen in ons land nationaal aan te sturen. Nu doen de burgemeesters dat nog, maar de regering denkt het zelf beter te kunnen. Na het overhoop halen van talloze andere maatschappelijke geledingen, van ziektewet tot woningbouw, is nu de politie aan de beurt. We kunnen slechts vrezen voor de afloop.

De regering heeft zich bij dit alles laten adviseren door de Commissie Leemhuis. Mevrouw Joan Leemhuis-Stout (VVD) kennen we nog als de commissaris van de koningin in Zuid-Holland die in 1999 moest aftreden vanwege de Ceteco-affaire. Bij deze kwestie had de provincie bankiertje gespeeld en dat was geheel misgegaan. De provincie is waarschijnlijk nu nóg aan het afbetalen...

Mevrouw Leemhuis lust er wel pap van!

Tegenwoordig zien we Mevrouw Leemhuis af en toe op het scherm langskomen als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Want ook over het nieuwe bureaucratische declaratiesysteem in de gezondheidszorg is weer veel te doen.

Ja, laat het besturen en adviseren maar over aan mevrouw Leemhuis! Die lust er wel pap van! Een regent in hart en nieren. Er zijn zelfs twéé Commissies Leemhuis. Eentje dus voor de politie en eentje voor de versterking van de positie van huurders, ingesteld door VROM. Officieel heet die: Commissie Zeggenschap en Versterking Positie Huurders(-organisaties).
Gezien het beleid van andere VVD-bestuurders als Karla Peijs en Neelie Kroes ziet dit er dusdanig vertrouwenwekkend uit dat de huurders in Nederland maar beter alvast de verhuisdozen kunnen gaan bestellen.

Wat schijnt dat besturen toch makkelijk te zijn! Wanneer je de waslijst nevenfuncties van mevrouw Leemhuis bekijkt, moet een kind die was kunnen doen. Vooral als je in aanmerking neemt dat zij is afgestudeerd in de landbouwkunde aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Dat belet haar niet om te doen of zij overal verstand van heeft: politie, ziekenhuizen, energie, water, rechters, onderwijs, pachtbeleid, natuurkunde en natuurlijk niet te vergeten de ANWB. Maar goed, het resultaat is er dan ook dikwijls naar...

Hoezo 'democratie'?

Tags: