Exhibitionist heengezonden

Woensdag 12 Januari 2005 in categorie Waargebeurde verzinsels

"Verdachte stond erop eigener beweging zijn identificatiebewijs te laten zien. Dit werd door mij ongebruikelijk, maar niettemin in orde bevonden. Hierna toonde verdachte, zonder hiertoe door mij gevorderd te zijn, één van zijn bijzondere lichaamskenmerken. Dit werd door mij uitdrukkelijk niet in orde bevonden. Ik heb verdachte daarom aangehouden op grond van overtreding van artikel 239 Wetboek van Strafrecht, wegens schennis van de openbare eerbaarheid (exhibitionisme).
Op het bureau aangekomen heeft de dienstdoende hulpofficier van justitie geoordeeld dat verdachte na een reprimande kon worden heengezonden. Ter nadere motivering werd meegedeeld dat het onderhavige bijzondere lichaamskenmerk qua omvang onvoldoende bijzonder werd geacht om als hard bewijs eventueel ter zitting te kunnen worden aangevoerd en feitelijk zelfs als vormfout kon worden aangemerkt."

Tags: