De valse 'feiten' van Fitna

Zondag 30 Maart 2008 in categorie Opinie

Als je niet heel goed uitkijkt, word je door de demagogen voorgelogen. En dus maar eens controleren of de in Fitna aangehaalde Koran-citaten werkelijk kloppen en of ze niet uit een bepaalde context zijn gerukt.
Daartoe haal ik de eertijds aangeschafte Koranvertaling van Fred Leemhuis uit de kast en blaas het bijna twee decennia oude stof eraf.
Volgens de ware moslim is alleen de Arabische tekst een juiste weergave, maar ik ben geen ware moslim en Geert Wilders al helemaal niet. We spreken beiden geen Arabisch, dus moeten we ons behelpen met de Nederlandse vertaling.
Gek genoeg levert dat al opmerkelijke verschillen op.

Misschien heeft u op deze vrije dag helemaal geen zin in religieuze beschouwingen, maar ik voorspel u: het valt mee en het is onthullend. Bovendien worden we nu al maanden lang gek gemaakt met Fitna, dus nu moeten we ook even de tijd nemen om te genieten van de ontluisterende ontmaskering.
Het moderne woord 'terroriseren' is hierbij meteen al verdacht
Soera 8, vers 60

Om ons het gewelddadig karakter van de Koran in te peperen, komt Geert Wilders in zijn film met het eerste citaat uit Soera 8, vers 60. Volgens hem luidt dit als volgt (klik voor screenshot):

'Maak voorbereiding tegen hen met wat gij kunt aan kracht en paardenvolk, om daarmee te terroriseren, te terroriseren Allah's vijand en uw vijand.'

Het gebruik van het moderne woord 'terroriseren' is hierbij meteen al verdacht. Dus zoek ik nieuwsgierig op wat er werkelijk staat in Soera 8, vers 60, en ik voeg daar direct vers 61 aan toe, want dat is in dit verband ook niet onbelangrijk (klik voor afbeelding):

Vers 60: 'En maakt tegen hen zo goed als jullie kunnen de bewapening en de inzetbare paarden gereed om Gods vijand en jullie vijand daarmee vrees aan te jagen en afgezien van hen anderen die jullie niet kennen, maar die God kent. En wat jullie ook als bijdrage op Gods weg geven, het zal jullie worden vergoed en jullie zal geen onrecht worden aangedaan.'
Vers 61 voegt daar -niet onbelangrijk in dit verband- aan toe: 'En als zij geneigd zijn tot vrede, wees daar dan ook toe geneigd en stel je vertrouwen op God; Hij is de horende, de wetende.'

Hier zie ik een ander en gematigder beeld dan dat van de heer Wilders, die volgens eigen zeggen 'alleen de feiten geeft'. Het enige feit is: we worden bang gemaakt met 'terrorisme' dat helemaal niet in de Koran staat.

Soera 4, vers 56

Bij het tweede citaat uit Fitna moeten we ons realiseren dat het een veel gebruikte methodiek illustreert in de geschriften van de drie grote wereldgodsdiensten: het prijzen en geruststellen van de gelovige en daar tegenover het verketteren en bang maken van de ongelovige. Je moet tenslotte jouw godsdienst als een aantrekkelijk product in de markt zetten en daarbij de voor- en nadelen breed uitmeten.

Soera 4, vers 56, is daar een uitstekend voorbeeld van. Daarin wordt namelijk de vaak voorkomende stijlfiguur van de antithese gebruikt. Van Dale omschrijft 'antithese' als: 'Verbinding van begrippen of gedachten die elkaars tegengestelde zijn.' Voorbeeld uit Van Dale: Zo duister als het in de kathedraal is, zo zonovergoten is het plein.

In het door Wilders gebruikte vers 56 (klik voor screenshot): staat het 'nadeel': 'Zij die ongelovig zijn in onze tekenen, zullen wij in een vuur laten braden. En telkens als hun huid gaar gebakken is vervangen wij die door andere huid, opdat zij de bestraffing proeven. God is machtig en wijs.'
Een toch niet onbelangrijk detail in de tekst van Wilders is, dat 'wij' niet met een hoofdletter wordt geschreven. In de originele tekst is dat wél het geval en wordt met 'Wij' God bedoeld. Het zijn daarom niet de moslims die deze straf uitvoeren, maar God zelf.

Tot zover dus het 'nadeel'. Maar het 'voordeel' wordt niet geciteerd, dat staat in vers 57 (klik voor afbeelding):: 'Maar zij die gelovig zijn en de deugdelijke daden doen, hen zullen Wij tuinen laten binnengaan waar de rivieren onderdoor stromen, daarin zullen zij voor immer en altijd blijven. Voor hen zij er daarin rein gemaakte echtgenotes en Wij zullen hen in een beschuttende schaduw laten binnengaan.'

Eigenlijk een mooie, bijna literair uitgewerkte tegenstelling dus.


Soera 47, vers 4

Ook in dit gedeelte is de situatie minder heftig dan hij in Fitna wordt gepresenteerd. Wilders zegt (klik voor screenshot):: 'Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn, houwt dan in op de nekken en wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht, bindt hen dan in boeien.'

De werkelijke tekst (klik voor afbeelding): 'En wanneer jullie hen die ongelovig zijn [in de strijd] ontmoeten, slaat hen dan dood, maar wanneer jullie dan de overhand over hen verkregen hebben boeit hen dan stevig vast, hetzij om hen later als gunst vrij te laten hetzij om hen los te laten kopen, wanneer de lasten van de oorlog zijn afgelegd. Zo is het. En als God zou willen zou Hij zelf zich op hen wreken, maar Hij wil jullie met elkaar op de proef stellen. En zij die op Gods weg gedood zijn, hun daden zullen niet teloorgaan.'

Hier is dus duidelijk sprake van een 'ontmoeting' op het slagveld. Ook laat de tekst zien dat de opdracht is: zodra de overhand is verkregen, moet er niet verder gedood worden, maar alleen nog maar worden geboeid. Ook dat 'inhouwen op de nekken' vind ik niet terug, maar dat kan een vertalingskwestie zijn. Het 'boeien' na een 'aangericht bloedbad', zoals Wilders het schetst, lijkt me verder praktisch weinig zinvol.


Soera 4, vers 89

In Fitna wordt geciteerd (klik voor screenshot): 'Zij zouden graag willen dat jullie ongelovig werden, zoals zij dat zijn, zodat jullie gelijk zijn. Neemt van hen dus niemand als medestander zolang zij niet uitwijken op Allah's weg.'
Stom, want hier laat Wilders toch een kansje voor open doel liggen. Er staat namelijk óók nog achteraan (klik voor afbeelding): 'Als zij zich afkeren, grijpt hen dan en doodt hen dan waar jullie hen vinden. Neemt van hen niemand als medestander of als helper.'

Maar, zoals ik inmiddels kan verwachten, heeft Wilders het volgende en verzoenende vers 90 achterwege gelaten: 'Behalve hen die zich aansluiten bij mensen met wie jullie een verdrag hebben of die met beklemd gemoed tot jullie komen omdat zij tegen jullie zouden moeten strijden of tegen hun eigen mensen strijden. Als God gewild had, dan had Hij hun macht over jullie gegeven en dan hadden zij zeker tegen jullie gestreden. Als zij zich van jullie afzijdig houden, niet tegen jullie strijden en jullie vrede aanbieden, dan verschaft God jullie geen weg om tegen hen op te treden.'

Al met al een stuk redelijker en vredelievender dan Wilders doet voorkomen.

Vrij voor de goal

Na het verschijnen van Fitna stonden de media bol van laatdunkende opmerkingen over de film. Knullig gemaakt, knip- en plakwerk, minder schokkend dan verwacht. Dat was zo'n beetje het niveau van het commentaar, ook in de moslimgemeenschap.
Ik heb echter nog niemand gezien (maar dat kan ik gemist hebben) die nu eens de geringe moeite heeft genomen om de stemmingmakende citaten van Wilders op z'n juiste plek te zetten. Zeker voor de moslimgemeenschap was dat toch een klein kunstje geweest. Een gemiste kans. Een slecht teken ook: Nederland laat zich met gemak allerlei leugenachtige hetzes aanleunen, wil zo graag debat met Wilders, maar op het moment dat ze vrij voor de goal staan laten ze die kans liggen. Waar zijn nu al die zelfbenoemde gewichtige 'opiniemakers'?Update:
Roy Heijkoop van weblog GeenCommentaar schrijft een serie getiteld 'Rondom Fitna'.
Weblog Closer deed eenzelfde analyse van de Koranteksten in Fitna, maar dan in het Engels, en nam bovendien ook de gebruikte krantenkoppen nog eventjes kritisch door.

Tags: