Ministers pesten ondergeschikten

Vrijdag 07 December 2007 in categorie Politiek & Maatschappij

Als ik ergens géén verstand van heb is het statistiek. Dat schijnt niet zo erg te zijn, want men beweert dat statistiek zich altijd plooit naar de gewenste uitkomst. Mijn ondeskundige interpretatie hoeft dus niet onder te doen voor die van de ware illusionisten op het gebied van cijfertjes.

Neem nou zo'n onderzoek waaruit blijkt dat 34 procent van de leidinggevenden is betrokken bij pesterijen op het werk. Het is uitgevoerd onder 2230 werknemers, dus ik mag aannemen dat het maatgevend is voor heel Nederland. Wanneer ik het goed begrijp, mag ik hieruit opmaken dat ruim één derde van de baasjes binnen elk bedrijf bezig is zijn of haar ondergeschikten de ziektewet in te treiteren. Dat kan natuurlijk per onderneming enigszins verschillen, maar grosso modo hebben wij toch te maken met een verontrustend aantal lieden dat de eigen onzekerheid compenseert over de rug van werknemers.

Laat ik dit dan eens vertalen naar de leidinggevenden van Nederland, onze regering. Het huidige kabinet telt 27 bewindslieden. Ministers en staatssecretarissen. Daarvan lopen er dus ruim negen hun ondergeschikten te sarren! Statistisch gezien dan, hè...
Dit vraagt eigenlijk om een parlementair onderzoek, want deze situatie mogen wij in het landsbelang niet laten voortbestaan. Wie zouden het zijn? Wie zien wij daarvoor aan?

Nebahat Albayrak lijkt me wel een pestkopje. Met die dubbele nationaliteit moet zij zich nu eenmaal dubbel bewijzen. Donner natuurlijk ook. Die is niet voor niets minister van Sociale Zaken geworden. Hij heeft er geen verstand van, maar het is de uitgelezen portefeuille om heel Nederland het bloed onder de nagels vandaan te halen.
Sharon Dijksma vertrouw ik ook niet helemaal. Dat lijkt me echt een typje dat vroeger zélf veel is gepest, dus dat heeft z'n weerslag.
En van Maxime Verhagen ben ik bijna zeker! Katholieken met macht hebben een historische reputatie van geniepige pesterigheid. De biecht bevrijdt hen van eventuele gewetenswroeging.

Nou ja, laat ik niet in het wilde weg speculeren, maar gewoon het rapport van de parlementaire enquêtecommissie afwachten...

Nawoord:
De wegen van onderzoeksbureaus zijn ondoorgrondelijk. Het hierboven genoemde onderzoek over pesten werd uitgevoerd door onderzoeksbureau ZebraZone.
Een ander onderzoek door hetzelfde bureau wees uit, dat de Nederlandse manager aardig is voor zijn personeel: 'Bijna alle Nederlandse werknemers (97 procent) gaan met plezier naar hun werk. Verder zijn ze loyaal en doen niet aan pesten en discrimineren op de werkvloer.'
U merkt: je hoeft geen verstand van statistiek te hebben om te zien dat alles klopt! En zolang het medialandschap al die berichten maar braaf overneemt is er niets aan de hand.

Tags: