Verstoring van de openbare orde

Vrijdag 06 April 2007 in categorie Opinie, Religie

De Teldersstichting is het wetenschappelijk bureau van de VVD. Het clubblad daarvan is het Liberaal Reveil. Buiten de VVD zullen maar weinig mensen dat lezen. Toch wordt een artikel in het maartnummer van het blad door de media breed opgepakt. Het artikel is getiteld: 'Godsbeelden in de koran en in de Bijbel. Verschillen, en maatschappelijke consequenties daarvan'. Het is onder pseudoniem geschreven door H.S.M. Frankenvrij.
De auteur beweert dat de inhoud van de Koran ‘primitief, ongenuanceerd, onverdraagzaam, agressief en haatdragend met name jegens andersdenkenden’ is. Er moet daarom een 'gekuiste' versie van de Koran komen. De rest moet verboden worden.

Dit soort rechtse stukken kun je als krant beter links laten liggen. Als lezer het moet je het doen met de meest controversiële citaten, want het totale betoog is voor niet-abonnees niet beschikbaar. Een afgewogen oordeel wordt dan moeilijk. Verder komt er weer een hoop onnodige heisa van. Niet alleen binnenslands, maar je loopt ook de kans dat een fanatieke imam in het Midden-Oosten er weer eens lucht van krijgt. Dan hebben we op z'n minst een kaas-boycot aan de broek en gaat er straks in die contreien een Nederlandse ambassade in vlammen op. Dergelijke risico's kun je dus het best bewaren voor principiële discussies die er écht toe doen.

De rol van gewelddadige teksten uit de Koran

Maar nee hoor, de uitspraken moeten breeduit op de voorpagina. Het Parool berichtte gisteren als eerste. En nog diezelfde avond zat eindredacteur Heleen Dupuis van Liberaal Reveil bij Nova. Zij legde uit dat het artikel was bedoeld als aanzet tot een discussie over de rol van gewelddadige teksten uit de Koran in het publieke domein en hoe die zich verhouden tot onze rechtsstaat.
Waarom een discussie voeren waarvan je van te voren de uitkomst kunt weten? Of dacht de auteur werkelijk dat de inhoud van een boek dat al sinds de achtste eeuw bestaat en leidraad is voor miljoenen gelovigen onder invloed van zijn artikel zal worden aangepast? Het is nu eenmaal de aard van heilige boeken om in starheid de eeuwen te trotseren.

Een artikel als dit is geschreven vanuit de gedachte: 'Moeten wij dan altijd alles maar pikken wat er in die Koran staat?' Dat is een fout uitgangspunt. In Nederland hebben we onze eigen wetgeving en daaraan moet iedereen zich houden. De wet staat boven de Koran, Bijbel en Thora, hoe graag sommige fundi's dat misschien ook anders zouden willen. De kracht en zelfverzekerdheid van de rechtsstaat komt het best tot uiting door deze discussies juist niet te voeren.
Zeker, er zijn altijd verdwaasde geesten die zich laten inspireren door het archaïsch gedachtegoed uit heilige boeken, maar die vinden de rechter tegenover zich op het moment dat zij iets daarvan in praktijk brengen dat niet strookt met onze wetgeving. Wat dat betreft is de eventuele schadelijke invloed niet groter dan die van gewelddadige computerspelletjes of films. De oprechte waandenker vindt altijd wel een legitimatie.

Volgens Frankenvrij is de Koran in z'n huidige vorm een misdrijf. De Bijbel daarentegen vindt hij veel genuanceerder. Het Oude Testament plaatst gewelddadigheden 'in hun historische context' en het Nieuwe Testament bevat geen gewelddadige passages.
Op deze Goede Vrijdag herdenken de christenen dat Jezus aan het kruis werd gespijkerd (Nieuwe Testament). In diverse landen wordt deze kruisiging nog letterlijk nagevolgd. Vandaag hangen er vast nog wel ergens een paar geflipte Filippijnen met draadnagels door hun knuistjes aan een stuk sloophout te bungelen. Zodra ik deze taferelen vanavond op het journaal zie zal ik die in hun 'historische context' bekijken.

Ondertussen jagen anonieme VVD-ers frank en vrij grote groepen moslims onnodig de hoogste boom in. Zinloos en volkomen contraproductief. De ware gelovige overtuig je niet door het centrale boek in z'n leven misdadig te noemen. Het artikel van Frankenvrij is dus aan te merken als stemmingmakerij en verstoring van de openbare orde.
Niettemin: een Vrolijk dan wel Zalig Pasen.

En dan nog dit:
In de rechterkolom staat onder Verbal Jam op de Radio weer de laatste aflevering online van Het Radiolog bij VPRO's De Avonden. Doorspoelen tot ongeveer de laatste tien minuten.
Deze keer over: Second Life.

Tags: