Hersens in de magnetron

Maandag 09 Oktober 2006 in categorie Amsterdam Centraal

Als ik eens een momentje gelegenheid heb, ga ik een vereniging oprichten. De Vereniging tot Behoud van het Gezond Verstand (VBGV). Want dat lijkt hard nodig in dit land, ondanks het toenemend aantal doctorandussen, doctors, ingenieurs en andere wijsneuzen. Het gezond verstand wordt steeds zeldzamer. De afgelopen week waren hieromtrent weer verontrustende berichten.
Het eerste bericht ging over een UMTS-antenne die was geplaatst op het dak van de Troelstraschool in Geuzenveld-Slotermeer. Op een verhitte bijeenkomst eisten ouders dat de antenne zou worden weggehaald. Dat lijkt inmiddels te gaan gebeuren. Niettemin wijst VVD-kamerlid Charlie Aptroot op z'n voorhoofd en vindt hij het onzin dat het ding worden weggehaald.
Wie is Charlie Aptroot en waar bemoeit hij zich mee, vraagt u zich af? Hij is voorzitter van de vaste kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij weet dus alles van het grillen van kinderhersentjes.

Herrie in de tent
We hoeven ons niet te begeven in de discussie of de straling van UMTS- en GSM-antennes schadelijk is voor de gezondheid. Het onderwerp is nu eenmaal omstreden en ligt emotioneel bijzonder gevoelig. Er zijn mensen die hun hele huis volplakken met alufolie om zichzelf te beschermen.
Stadsdeelbesturen en telecomproviders moeten dus vooraf héél goed nadenken wáár ze die antennes plaatsen, want voor je het weet heb je herrie in de tent. Zelfs de meest grondige en onafhankelijke onderzoeken kunnen mensen soms niet overtuigen, want er zijn financiële belangen in het spel. Zeker bij UMTS. Voor de licenties zijn indertijd miljarden betaald en die moeten worden terugverdiend.
Maar nee, in plaats van het gezond verstand in deze kwestie te gebruiken, plaatsen de betrokken partijen de UMTS-antenne op welhaast de meest gevoelige en omstreden plek die je kunt verzinnen: een school. Wie vooraf niet kan bedenken dat dit onherroepelijk tot bonje leidt, heeft kennelijk zélf z'n hersens te lang in de magnetron gelegd. Zoals Charlie Aptroot.

Overval
Het tweede bericht betrof het ROC aan de Jan van Breemenstraat. Daar hadden ze een leuk filmproject voor de leerlingen verzonnen: een overval. Met bivakmutsen en neppistool stormden drie leerlingen daar door de gangen. Politie erbij, acteurs ingerekend. Grote commotie, want de school was al eens eerder écht overvallen.
Rijst de vraag: welke ontwikkeling van de beroepsvaardigheden had de bedenker van het scenario met dit project precies voor ogen? Is dit de bijdrage van het ROC aan De Talentenfabriek van Amsterdam? Is dit het soort werkgelegenheid waar Slotervaart op zit te wachten? Toegegeven, in het betreffende stadsdeel bestaat helaas wel degelijk een arbeidsmarkt voor de aspirant overvallertjes. Maar om nu met geld van het Ministerie van Onderwijs de keuze voor dit ambacht te stimuleren is enigszins onnozel. Moet de sigarenwinkelier soms voortaan eerst informeren of het een filmproject betreft als hij een wapen tegen het hoofd gedrukt krijgt? Moet de videotheek vragen of ze films komen máken of jatten?
Ook in deze kwestie constateren wij een schrijnend gebrek aan gezond verstand.

Van oudsher hebben we toch zulke mooie spreekwoorden en zegswijzen om ons te behoeden voor blunders als hierboven beschreven. 'Bezint eer gij begint'. Of: 'verder kijken dan je neus lang is'. Maar blijkbaar is het teveel gevraagd om eventjes verstandig vooruit te denken. Nu ik dan tóch lekker op dreef ben is misschien een Vereniging tot Behoud van de Vooruitziende Blik óók wel wat!

Vandaag verschenen op Amsterdam Centraal

Tags: