ongenoegen

Vrijdag 20 Mei 2005 in categorie Politiek & Maatschappij

Geef maar toe: u bent nog nooit zoveel te weten gekomen over de EU als de afgelopen weken. Goh, zitten er ook andere landen in dan België, Nederland en Luxemburg? Gans politiek Den Haag slooft zich uit om ons bij te praten. Dat hadden ze wel eens eerder mogen doen.
Daarom gaat Nederland ook tegen stemmen, voorspel ik u. Voor de eerste keer mogen we eigenlijk écht zeggen wat we er van vinden, van die Europese Unie. Bij eerdere verdragen, besluiten en toetredingen werd onze inbreng niet nodig geacht. Ministers en regeringsleiders wisten wel wat goed voor ons was. Dat breekt hen nu op.

Met terugwerkende kracht krijgt de EU het ongenoegen over zich heen aangaande de dingen die vroeger over ons hoofd heen zijn bedisseld. Wij en de EU zijn namelijk twee verschillende dingen, in plaats van hetzelfde. Een werkelijk verenigd Europa wordt gedragen door z'n burgers. Op dit moment echter hebben de mensen het tamelijk terechte gevoel dat de dienst wordt uitgemaakt door een politieke elite. Zo lees ik vandaag in de Volkskrant dat de Europese Commissie1) bereid is extra geld beschikbaar te stellen voor de Nederlandse campagne over de grondwet. Hier komt opnieuw de aap uit de mouw: de huidige EU is iets anders dan wij! strategische fout
Naarmate de campagne over het referendum vordert zijn steeds meer deskundigen het er over eens dat het kabinet Balkenende een belangrijke strategische fout heeft gemaakt door zich te vereenzelvigen met een 'ja' stem voor de grondwet. Het kabinet had zich erbuiten moeten houden en zich neutraal moeten opstellen. Immers, de Tweede Kamer heeft tot dit referendum besloten, niet het kabinet. Nu krijg je het effect dat zelfs de nationale onvrede met Balkenende zich vertaalt in een nee-stem tegen de grondwet.

diep wantrouwen
Het huidige gedoe rond het referendum openbaart een diep wantrouwen tegenover het Europa van de regeringsleiders, ministers en ambtenaren. Bij elke verkiezing voor het Europees Parlement heeft men kansen laten liggen om de mensen erbij te betrekken. Dat was sowieso moeilijk, want iedereen voelde op z'n klompen aan dat het Europarlement in feite nauwelijks meer spierballen had dan een papieren tijger. De Europese Unie is van oudsher georganiseerd volgens het 'top-down' model in plaats van 'bottom-up', zoals we nationaal al anderhalve eeuw gewend zijn. Dat wreekt zich nu en daarom wordt op 1 juni in één dag een ontwikkeling teruggefloten die sinds 25 maart 19572) te weinig de democratische weg heeft bewandeld.

1) Europese Commissie: bestaat uit benoemde (!) commissarissen die officieel onafhankelijk zijn van de lidstaten. Momenteel heeft elk land één commissaris. De obscure politieke stoelendans om als land een 'zware' post binnen te slepen is berucht. Zie bijvoorbeeld het gedoe rond onze mevrouw Kroes.
2) 25 maart 1957: oprichting Europese Economische Gemeenschap (EEG).