lezersservice mededeling

Dinsdag 23 November 2004 in categorie Voor de Notulen & Ter Kennisname

De lezers die zich hebben aangemeld om een mailtje te krijgen bij elke update op deze site (zie rechterkolom) hebben als het goed is een nieuwe aanmeldingsbevestiging in hun postvak liggen. Dit komt doordat ik een nieuwere versie heb geïnstalleerd en de abonnees opnieuw heb ingevoerd. U hoeft er verder geen bijzondere aandacht aan te besteden, maar u moet dat mailtje wèl bewaren. Er staan namelijk gegevens in om u desgewenst te kunnen afmelden. Niet dat u dat gaat doen natuurlijk...

Tot slot wijs ik u op de prachtige mogelijkheid u aan te melden voor Verbal Jam Mail Magazine. Dan krijgt u elke week een mail met daarin de laatste tien onderwerpen die zijn verschenen. Spaar ze allemaal! De aanmeldmogelijkheid voor het magazine vindt u eveneens in de rechterkolom.
In 't kader van: fijn spelen met 't weblog.