De jeugd heeft de toekomst

Woensdag 13 Oktober 2004 in categorie Politiek & Maatschappij

Deze regering is diep gezonken. Ik kan mij namelijk niet herinneren dat het ooit nodig is geweest dat een kabinet een bemiddelaar nodig had om de betrekkingen met een groot deel van de rest van het land te herstellen. Ze kunnen beter de eer (mocht daar nog iets van over zijn) aan zichzelf houden en met de staart tussen de benen vertrekken.

wild enthousiast
Het beleid is gebaseerd op leugens en verborgen agenda's. Weet u het nog? Bij het aantreden van Balkenende II heette het dat de grootste bezuinigingsoperatie uit de parlementaire geschiedenis nodig was om het begrotingstekort onder de drie procent te houden. Dat was natuurlijk niet een verkooppraatje waarmee je de massa's wild enthousiast achter je beleid krijgt. Sinds enkele maanden zijn de megabezuinigingen dus ineens nodig 'voor de toekomst', voor onze kinderen en kleinkinderen. Want wij mogen toch met z'n allen niet willen dat die arme stakkers straks uitgehongerd langs 's Heren wegen schooien. Nee, emotionele chantage is veel effectiever, moet de coalitie hebben gedacht.

alles voor de jeugd
Je zou verwachten dat men zich dan toch tenminste met volle energie stort op het bestrijden van de jeugdwerkloosheid, het stimuleren van de kenniseconomie, het bevorderen van het principe van 'éducation permanente': een leven lang leren. Dat laatste is vooral ook handig wanneer we geacht worden langer door te werken. In plaats daarvan komen jongeren niet aan de bak en loopt de jeugwerkloosheid op. Qua kenniseconomie steken wij droevig af bij andere Europese landen en wat het levenslang leren betreft: na je dertigste geen studiefinanciering meer. Logisch, want men heeft het geld nodig om te asfalteren, tientallen straaljagers aan te schaffen, kruisraketten te kopen voor onze stoere fregatten en 'vredesoperaties' te financieren in een land dat tegen de wil van de rest van de wereld is bezet door onze grootste bondgenoot.

schild voor de zwakken
Binnen het CDA heerst de edele opvatting dat 'de overheid het schild moet zijn voor de zwakken'. Dat schild is straks niet dikker meer dan een bierviltje. Mijn suggestie zou zijn om CDA-minister De Geus eens op dat schild te hijsen en te zien hoe hij daar prompt doorheen zakt.
Hoogleraar economie en voormalig topambtenaar Sweder van Wijnbergen wist onlangs namelijk haarfijn uit te leggen dat hernieuwde ingrepen in de WAO helemaal niet nodig zijn, omdat de vorige verbouwing nu de gewenste resultaten begint te geven.

Volgens de minister moeten WAO-ers echter nog verder worden geprikkeld om zoveel mogelijk weer aan het werk te gaan. Waar? Wie zit er te wachten op een WAO-er in z'n personeelsbestand? Wie zit er te wachten op WAO-ers boven de vijftig? Boven de veertig? Boven de dertig?

“Waar zijn de 'prikkels' voor de werkgevers?”

Ook de WW mag flink op de helling. Minister Brinkhorst is daar een groot voorstander van. Alweer: prikkelen om aan het werk te gaan. Dit kabinet prikkelt wat af. De werkloosheid bedraagt een half miljoen. Waar zijn de banenplannen? Waar zijn de 'prikkels' voor de werkgevers? Gelukkig heeft VVD-fractievoorzitter Van Aartsen dit laatste onrecht nog rechtgezet, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat de werkgevers geen enkele prikkel krijgen. De afschaffing van het grijs kenteken werd dus op het nippertje voorkomen.

wonderbaarlijke genezing
Het Nederlandse volk ziet de toekomst die dit kabinet voor ogen heeft met vertrouwen tegemoet. De zorginstellingen moeten nòg efficiënter werken. En dus houdt het verpleeghuis de bewerkelijkste patiënten onder de verdovende middelen. Minister Hoogervorst hervormt het ziektekostenstelsel. Er komt een no-claim systeem, want het domme volk moet zich bewuster zijn van de werkelijke kosten. De allerzwaksten, de chronisch zieken, wacht een wonderbaarlijke genezing. Immers, als je een jaartje zelf dat eigen risico hebt moeten ophoesten laat je het wel uit je hoofd om chronisch ziek te zijn.

stond erbij en keek ernaar
Balkenende en zijn trawanten denken dit volk in de luren te kunnen leggen met leugenachtige praatjes. Maar dit volk is niet zo achterlijk als dit kabinet waarschijnlijk had gehoopt. Dit volk kan nog steeds 1+1 met goed gevolg bij elkaar optellen. Een Nederlander ziet niet de noodzaak om ineens langere werkweken te moeten maken als er nog steeds 500.000 werklozen zijn. Een Nederlander vindt het niet eerlijk om tot z'n vijfenzestigste of zelfs daarna door te werken als hem eerder in het vooruitzicht was gesteld dat hij een paar jaar eerder een zwitserleventje mocht gaan leiden. O nee, sorry, het is natuurlijk voor de toekomst en met het oog op de vergrijzing! Vervolgens vraagt dezelfde Nederlander zich af waarom VVD en D66 zich dan niet druk maakten om die toekomst tijdens de vette jaren van de kabinetten Kok en tijdens deze magere jaren ineens wèl. Brinkhorst heeft erbij gestaan en ernaar gekeken.

tip voor de toekomst
Als ik één van die jongeren was zou ik die zorgzaamheid van het kabinet voor hun toekomst wantrouwen als de pest. Tegen de tijd dat zij hun rechten mogen verzilveren is er vast wel weer een christelijk-liberaal kabinet dat om de toekomst gaat denken. Met alle dramatische gevolgen van dien.

Voor die jongeren heb ik daarom nog een waardevolle tip. Léés beslist het in Christelijke kringen uiterst populaire Gezang 293: 'Wat de toekomst brengen moge'. Daaruit valt ondubbelzinnig af te leiden hoe men volgens het CDA de toekomst tegemoet dient te treden, te weten: slaafs, zonder vragen stellen en in blind vertrouwen op degeen die boven u is gesteld. Het CDA pleegt namelijk zichzelf nog wel eens met God te verwarren...

Tags: