warempel

Donderdag 13 Mei 2004 in categorie Kort en Tussendoor

In een stukje dat ik ergens voor schrijf gebruik ik warempel het woord 'warempel'. Het is lang geleden dat dit in een van mijn zinnen voorkwam. Ik kijk ernaar, ik laat het nog eens goed op mij inwerken, proef het op mijn tong: warempel. We moeten zuinig zijn op dit soort woorden. We moeten ze blijven gebruiken, want voor je het weet vergeet je ze en sterven ze ongemerkt uit. Er zou een lijst moeten komen met bedreigde woorden. Dat zijn op z'n minst alle woorden waarachter bij Van Dale de aanduiding 'archaïsch' staat.

Het zal waratje niet het eerste woord zijn dat zo teloor gaat.