doodsbedreiging

Zondag 15 Juni 2003 in categorie Brutale brieven

Aan de Palestijnse Delegatie in Nederland,
de heer Yousef T. Habbab,
Laan Copes van Cattenburch,
2585 CW Den Haag.


Geachte heer Habbab,

Ik word met de dood bedreigd door een sjeik. Deze sjeik heet Ahmed Yassin en hij is zoals u weet de geestelijk leider van Hamas. Enkele dagen geleden had deze man de grove brutaliteit buitenlanders te sommeren om Israël te verlaten, omdat zij anders het risico liepen doelwit te worden van zijn moorddadige Hamas-club.
Nu kom ik nogal eens voor louter vredelievende missies in dat land en dus voel ik mij rechtstreeks aangesproken. Ook wanneer ik uw eigen land Palestina nog eens zou willen bezoeken zal ik daar waarschijnlijk niet veilig meer kunnen rondlopen.

Nu laat ik mij natuurlijk niet zomaar bedreigen door de een of andere seniele ouwe sjeik! Wie denkt deze ongeschoren kamelenkuttenwassersknecht eigenlijk wel dat hij voor zich heeft? Als dit een geestelijk leider moet voorstellen, is dit veelzeggend voor het spiritueel niveau van de rest van Hamas. Bij deze dien ik dan ook een klacht in! Immers, wanneer ik op mijn beurt u, meneer Yousef T. Habbab, onder doodsbedreigingen zou gelasten ons Nederlandje te verlaten zou u dat óók niet pikken. En mijns inziens terecht!

Het zal u duidelijk zijn dat deze kwestie tot een ernstig diplomatiek incident kan leiden wanneer ik u onthul dat ik zelf óók een sjeik ben. Ik heb deze titel verworven in groep zes van de basisschool, omdat ik zo mooi en volborstig het lied van 'de sjeik zat op de fiets' kon vertolken. Dat ging zo:

De sjeik zat op de fiets,
hij zag of hoorde niets.
Hij reedt door de woestijn,
om eerder thuis te zijn.
Maar door een korrel zand,
kreeg hij een lekke band.
Hij zei: "Dit is de laatste keer,
op de fiets ga ik nooit meer."

Geinig, nietwaar? Gut, dat ik dat nog wéét zeg! Maar terzake...

Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik u erop te wijzen dat sjeik Ahmed Yassin zich sinds jaar en dag schuldig maakt aan ernstig kindermisbruik. Want wanneer wij schande spreken van de inzet van kindsoldaten in de Congo, moeten wij ook met kracht optreden tegen baardige oude dwazen die kinderen vanaf de crèche hersenspoelen en opleiden tot shahid, de martelaar die zichzelf opblaast temidden van burgers.

Overigens ben ik mij terdege bewust van het geweld dat het Israëlische leger op haar beurt pleegt tegen Palestijnse burgers. Maar in deze klacht gaat het nu even alleen over criminele bejaarden als sjeik Ahmed Yassin, een gevaarlijke zwakzinnige die met de Koran in de hand jongeren het paradijs belooft, alwaar zij zich mogen vergrijpen aan tientallen lieftallige maagden. Mocht ik zelf nog eens in het paradijs belanden, dan zal ik mij helaas genoodzaakt zien sjeik Ahmed Yassin eeuwigdurend te laten gangbangen door duizend speciaal getrainde necrofiele homosexuele orthodoxe joden. Dat zal hem leren mij te bedreigen!

Erop vertrouwend dat u zo vriendelijk wilt zijn dit aan hem door te geven, met de meeste hoogachting,

Sjeik Verballah Jamallah.


O ja, weest u gerust, voor die Sharon verzin ik óók nog wel wat...