explosieve snelkookpan

Donderdag 22 Mei 2003 in categorie Voor de Notulen & Ter Kennisname

Vandaag drukten de Verenigde Staten een resolutie door de Veiligheidsraad waarmee de voornaamste sancties tegen Irak werden opgeheven. De wederopbouw van het land kan nu voortvarend van start gaan, zo menen de Amerikanen optimistisch. Dat kan nog wel eens tegenvallen...
De eerste onrust binnen Irak wordt al met enige regelmaat zichtbaar. Irak zou nog wel eens last kunnen krijgen van het 'snelkookpan-effect': lange tijd zwaar onderdrukt, plotseling het deksel eraf en de inhoud spat alle kanten uit. Die inhoud is linke soep, want Irak is een etnisch, religieus en politiek pluriforme samenleving, waarvan nog niet vaststaat of men elkaar het licht in de ogen wel gunt, laat staan deelname aan de macht.
Het is niet ondenkbaar dat er een analogie met het voormalige Joegoslavië optreedt. Jaren geleden, onder het autoritaire regime van maarschalk Tito, voorspelden studenten aan de universiteit van Zagreb mij al letterlijk: "Wanneer Tito dood is, breekt de hel hier los." Zij hebben helaas gelijk gekregen.
De Bush-boys kunnen dus beter een beetje op hun tellen passen in Irak, anders is die oorlog daar voorlopig een stuk minder 'afgelopen' dan ze nu denken.
Dat ze niet later zeggen dat ik ze niet gewaarschuwd heb...