ayaan en haar tiran

Donderdag 30 Januari 2003 in categorie Media

Al dagenlang word ik door twijfel verscheurd: moet ik het nu wèl of niet nog even over Ayaan Hirsi Ali hebben? Over haar provocerende uitspraak dat Mohammed naar huidige Westerse maatstaven een perverse tiran was omdat hij zijn beste vriend dwong zijn negenjarig dochtertje aan hem uit te huwelijken?

Eerst verkennen...

Ik ben namelijk uiterst voorzichtig met deze kwestie. Ik wil niet relzuchtig, zoals andere media en politici, direct bovenop zo'n uitspraak springen, laat staan op de persoon van Ayaan zelf. Ik loop namelijk niet graag het risico óók voor pervers uitgemaakt te worden. Daarom ben ik eerst maar wat 'verkennende besprekingen' met mijn beste vriend gaan houden, alvorens mij aan dit heikele onderwerp te wagen. Want verkenning schijnt er dezer dagen bij te horen. Deze is nu afgerond, vandaar dat ik iets later ben...
De ballen van Mohammed

Ik probeer Ayaan te volgen in haar denken. Ayaan vecht voor de emancipatie van de moslimvrouw. En de emancipatiestrijd gebruikt provocatie als één van haar wapens. Zo hebben Nederlandse vrouwen dat in de jaren zestig en zeventig óók gedaan. Denk maar aan de 'baas in eigen buik' demonstraties. Dit soort acties hebben geen direct concreet resultaat, maar sturen de discussie en het denkklimaat beetje bij beetje in een nieuwe richting. Het zou dus onderdeel van een slimme strategie van Ayaan kunnen zijn om de oude Mohammed tegen de ballen te schoppen.

Emancipatie van een bepaalde groep is namelijk geen op zichzelf staand proces. Daarvoor moeten ook andere heilige huisjes in de maatschappij worden omgeschopt.

En dus krijgen zaken als seksuele moraal en religie er in het strijdgewoel eveneens duchtig van langs.

Nog steeds roemrucht in de televisiegeschiedenis zijn bijvoorbeeld het eerste naakt op de buis in de persoon van Phil Bloom (1967, in het programma 'Hoepla') en de eerste 'heiligschennis' in 'Zo is het toevallig ook nog eens een keer' (1964). Bij dit laatste programma werd het 'Onze Vader' geparafraseerd. Vergeleken bij de commotie die dáárover in religieus Nederland ontstond zijn de reacties op Ayaan slechts van Nijntje-niveau.

Bodyguards

De vraag blijft of de uitspraken van Ayaan Hirsi Ali bewuste tactiek zijn. Het is namelijk weinig zinvol om Mohammed langs de meetlat van het huidige Westerse denken te leggen. In dat geval kan Jezus ook beter onderduiken of zijn twaalf discipelen tot bodyguard promoveren. Hij liet immers eveneens maar al te graag de kindertjes tot zich komen. Nu twijfel ik niet aan de integriteit van Jezus, maar naar de huidige Westerse maatstaven gaat men daar meteen van alles van denken...

Mohammed en Jezus zijn mythische symbolen van een religie. Het is niet effectief om die aan te vallen als waren zij hier en nu levende mensen. Waar wèl eens even flink tegenaan geschopt moet worden is het 'machismo' van miljoenen Islamitische mannen, die hun onderdrukkend gedrag denken te kunnen legitimeren aan de hand van normen en waarden die anderhalf millennium geleden gangbaar waren. Wanneer je in een moderne Westerse maatschappij wilt leven wordt dergelijk gedachtengoed nu eenmaal beschouwd als achterlijk.

Aangroeisels

In plaats van zich beledigd te voelen omdat er een felle ex-Islamitische tante eens flink op het pikkie van Mohammed is gaan staan, doen de voorlieden van de moslimgemeenschap er beter aan diep te gaan nadenken hoe de Islam gerenoveerd kan worden. Daar hoeft het geloof zélf absoluut niet onder te lijden. Het is alleen een kwestie van al die archaïsche aangroeisels flink afbikken, te weten de vele priviléges die de heren der schepping zich in de loop der eeuwen zogenaamd op grond van de Koran hebben toegeëigend.

Wanneer men erin slaagt een moderne Islam te creëren heeft dit bovendien het voordeel dat autochtonen beter zicht krijgen op de oorspronkelijke beschaving ervan. Immers, de Islam is in zuivere oorsprong heus niet achterlijker dan andere religies.

Is Allah groot, maar Mohammed nu zijn Pervert?