Helden en martelaren

Donderdag 23 Mei 2002 in categorie Het vaderlandsch cultuurgoed

Palestijnen willen een eigen staat en blazen zichzelf op temidden van de vijand. Zij worden de martelaren van Allah, de helden van het volk. Daar spreken wij in het Westen schande van. Terecht. Onschuldige burgers opblazen is een laffe oorlogsmisdaad. Wij kunnen daar geen enkel begrip voor opbrengen en kunnen ons niet in hun gedachtengang verplaatsen. Althans niet zonder mentale hulpmiddelen.

Zo'n mentaal hulpmiddel zou het volgende kunnen zijn:
de opstand der Belgen tegen de Nederlanders. Een soort Vlaamse intifada, zeg maar.
Vijf februari 1831. Marinecommandant Jan van Speijk ligt met zijn kanonneerboot in de haven van Antwerpen en dreigt te worden overmeesterd door opstandige Belgen.
"Dan liever de lucht in!" roept hij onversaagd en dit stuk onbenul steekt zijn brandende pijp in het kruitvat.
En hemelwaarts ging hij, met vriend en vijand in zijn slipstream. Sindsdien is hij een held in de Nederlandse geschiedenisboekjes en zijn er vele straten naar hem genoemd.

Kortom, hoe een heel volk de sukkel Jan van Speijk tot held verklaart. En die andere sukkels in Palestina zitten voorlopig ook niet verlegen om straatnamen. Dat blijkt het enige dat een natie eraan overhoudt...

De wereld is hardleers

Tags: