Gouden strijkstok

Vrijdag 03 Mei 2002 in categorie Schandelijke taferelen, Geldkwesties

Opnieuw commotie rondom het Foster Parents Plan, inmiddels 'Plan Nederland' geheten. Hun nieuwe interim manager Rolph Pagano (ex-journalist) vangt 18.000 Euro per maand. Hij werkt niet full-time, maar drie dagen per week. Dat zijn dus twaalf dagen à 1500 Euro.

Het Algemeen Dagblad sprak er gisteren schande van, maar nam vandaag in een commentaar gas terug. Want in het kader van de ingrijpende veranderingen die bij de organisatie nodig zijn "(..) is de hoogte van het inkomen van de interim-manager van ondergeschikt belang."
Met andere woorden: dergelijke bedragen zijn gebruikelijk.
Rolph Pagano zelf vindt het ook de normaalste zaak van de wereld, blijkens een interview bij de VPRO deze ochtend. Je moet het allemaal in 'de context' zien.

Ik vraag me in zulke gevallen altijd af: hoe hard moet je werken om een dergelijk salaris ook echt te verdienen? Letterlijk verdienen dus. Uitgaande van de acht-urige werkdag verdient meneer Pagano 187,50 Euro per uur. En als hij meer uren per dag maakt zal hem dat geraden zijn ook.

Dit is natuurlijk allemaal weer 'links gepraat'. Want dit soort bedragen zijn heel normaal in de managerswereld. Althans, dat vinden de managers blijkbaar zelf.
De meeste andere mensen niet. Vooral niet als ze ook nog eens Foster Parent zijn. Of als ze in een dorp wonen dat wordt 'gefostered'. Van Pagano's dagsalaris komt zo'n heel dorp dik de hele winter door, schat ik.

Dus laat ik voor meneer Pagano het woord 'normaal' eens herdefiniëren in een maatschappelijk 'gebruikelijke context'.
Goed opletten, Rolph, hier gaan we:

Als jij vijf minuten naar de wc gaat, kost dat de Foster Parents donateurs € 15,65. Voor degenen die nog niet helemaal gewend zijn: dat is 34,50 piek.
Wil je dus zo goed zijn je er niet met twee kwartjes af te maken, maar dit bedrag ook daadwerkelijk op het schoteltje van de toiletjuffrouw te leggen? Dat verklaren wij namelijk vanaf heden 'gebruikelijk'.

Ik stel voor dat je een doorzichtige collectebus voor je op je bureau zet. Dit in het kader van onze actie 'bewust en transparant management'.
Laat allereerst even goed op je inwerken dat je vijf Eurocent per seconde verdient!
Wanneer je niest duurt dat ongeveer 5 Eurocent. Wilt je dus zo goed zijn..?
Wanneer je gaapt duurt dat gemiddeld 25 Eurocent. Afkomen dus! Laat je portefeuille maar op tafel liggen, want je zit vast ook nog wel eens in je kruis te krabben, in je neus te peuteren of in je oren te poeren.

Je haar kammen of je stropdas rechttrekken doe je maar thuis. Ook niet bellen met de vrouw. En sneller praten. Tijd is geld. De meter tikt door. Denk aan al die arme kindertjes in de Derde Wereld waar jij de verantwoording voor draagt. Wanneer je een emailtje typt kun je dit toch wel met 800 aanslagen per minuut, hè? Op jouw 'niveau' moet de prijs per aanslag namelijk niet te hoog oplopen.

Tempo dus, Rolph! Ma-na-gen! Jij moet deze organisatie weer opstoten in de vaart der volkeren! Beulen, Rolph! Voor niks gaat de zon op! Verdienen moet je het!
Een bruto modaal inkomen is zo'n 2400 Euro per maand. Jij verdient zevenenhalf keer zo veel met een parttime baantje! Jij zult dus minstens zevenenhalf keer zo hard, zevenenhalf keer zo snel moeten werken, Rolph!

Je moet er helemaal doorhéén zitten, Pagano! Afzien! De man met de hamer tegenkomen!
Uithijgen mag niet, want dat kost al gauw twintig Euro! Elke cent moet verantwoord zijn. In het zweet uws aanschijns zult gij uw loonzakje vullen en de Parents tevreden stellen!
De kindertjes in Biafra rekenen op je, meneer de interim manager!

Voor dit bedrag mogen we je helemaal verslijten, Rolph. Besef je dat? Je bent van ons! En als we je helemaal verbruikt hebben ga je naar het volgende goede doel: je mag straks in de zak van Max.
Want jaaaa, dan gaan wij eens zakkenvullen!

En wat denk je? Nog steeds 'normaal'?

Tags: