Betalen voor lucht

Dinsdag 28 Juni 2011 in categorie Ergernis, Woede of Frustratie

Gisteren moest ik betalen voor lucht.
Het was een schokkende ervaring, moet ik u zeggen. Een veeg teken.
Een aanslag op mijn wereldbeeld: oude waarden zijn niet langer vanzelfsprekend.
Het ging weliswaar om samengeperste lucht, maar lucht blijft lucht.

Betalen voor lucht langs de A6


Voorheen was lucht voor in de autoband gratis. Een service van uw tankstation.
En zo hoort het.
Maar bij een tankstation langs de A6 weten ze niet hoe het hoort.

Ik vond het een belachelijke constructie

Daar is waarschijnlijk op zeker moment een handige vlerk langsgekomen die de eigenaar van het station heeft overgehaald geen gratis lucht meer te leveren. Dat gaf alleen maar gedoe en schade, want die ondankbare automobilisten vernielden toch maar steeds de apparatuur.

De handige vlerk bood aan om zelf een automaat neer te zetten. Dan was de pomphouder overal vanaf.
De exploitatie van de lucht kwam in handen van de handige vlerk. Uit Ouderkerk, naar later onderzoek uitwees.

En zo kon het gebeuren dat ik, toen ik mijn banden wilde voorzien van frisse lucht, werd geconfronteerd met een kostenplaatje.
Ik diende 50 eurocent in de automaat te werpen.
Met tegenzin deed ik dit.
De automaat gaf echter geen sjoege en ook geen lucht.
Ten tweede male wierp ik 50 eurocent in de automaat.
Nog steeds geen sjoege of lucht.

Ik liep naar het tankstation om mijn ongenoegen hierover kenbaar te maken.
Een chagrijnig mens liet weten dat zij op geen enkele manier verantwoordelijk was voor de automaat in kwestie.
Ik wierp tegen dat ik dit uitermate vreemd vond.
Zij hield staande dat het apparaat volkomen los stond van haar tankstation.
Zij trok haar schouders op en spreidde haar handen om uit te drukken dat er niets aan te doen was, jammer maar helaas, wij staan hier volkomen buiten, bij mij moet je niet zijn.

Niets is irritanter dan dat en ik liet weten dat ik het een belachelijke constructie vond.
Toen gaf zij mij een muntje. Een speciaal luchtpompmuntje.
Daarmee zou de automaat het wél doen.

Enerzijds had zij er niets mee te maken, anderzijds had zij luchtpompmuntjes.
Blijkbaar om het risico af te kunnen kopen dat zij door geïrriteerde automobilisten over de balie getrokken werd.
Geheel in tegenspraak ook met haar eerdere bewering dat zijn nergens mee te maken had.

Ondertussen vult de handige vlerk uit Ouderkerk (aan de Amstel) zijn zakken.
Naar mijn inschatting met een minimum aan inspanning.
Hij hoeft alleen maar de automaten te legen.
Dus die automaten staan straks door heel Nederland.
U bent gewaarschuwd.

U kunt terecht opmerken dat er ergere dingen zijn in de wereld.
Dat ik mij niet zo druk moet maken om niks.
Maar zoals een oud Tibetaans spreekwoord zegt:
'Wie tegen het kleine niet ageert, is bij het grote pas écht in de aap gelogeerd!'

Tags: