De plank volledig misgeslagen!

Donderdag 22 Maart 2007 in categorie Schandelijke taferelen

De commotie over het niet uitreiken van een Dutch Bloggie aan het Beste Politieke Weblog duurt voort. De jury bij monde van CDA-er Meüs van der Poel argumenteerde dat politieke weblogs van niet-politici teveel 'volgend' zijn aan de actualiteit en te weinig 'eigenstandig onderzoek' doen. Hij heeft in hoge mate ongelijk en deze 'uitslag' is daarom een gênante kermis van gemiste kansen en blunders. Ik zal hem uitleggen waarom.

Een van de aantrekkelijkheden van een weblog is nu juist dat het kan inzoomen tot op het niveau van de persoonlijke beleving van nieuws en actualiteit. Juist dáárom zouden politici vaker politieke weblogs moeten lezen, omdat ze dan pas écht kunnen vernemen wat er onder het weldenkend deel van het volk leeft. Ook kiezen weblogs vaak eigen invalshoeken voor het beschrijven van de actualiteit en geven zelfs verdieping.

Verder leeft bij de jury kennelijk het misverstand dat politieke weblogs nieuws zouden moeten 'maken', in de zin dat ze zélf iets uitvogelen dat de traditionele media hebben laten liggen. Ik noem het een misverstand, omdat het weblog niet moet pretenderen een nieuwsmedium te zijn. Professionele nieuwsmedia hebben journalisten in dienst. Die jongens en meisjes bellen rond op kosten van de baas, hebben via hun perskaart toegang tot persconferenties en zijn geabonneerd op het ANP (waarvan ze de berichten maar al te dikwijls gewoon overschrijven). Het gemis aan dit soort faciliteiten zet elk weblog dat ook maar enigszins de pretentie van nieuwsmedium zou willen waarmaken op grote achterstand.

praatgenerator
Maar ondanks deze achterstand slaagt menig politiek weblog er verbazingwekkend goed in om nieuws en actualiteiten vanuit een hoogst eigen en originele invalshoek te benaderen. Weblogger David Rietveld (inmiddels ook gemeenteraadslid, maar op internet in de eerste plaats weblogger) bedacht ludieke vormen om de politiek te becommentariëren en zette op die manier impliciete, maar vlijmscherpe kanttekeningen bij het regeringsbeleid. Hij ontwierp ondermeer de Balkenendepraatgenerator en maakte zo de lezer opmerkzaam op de gewoonte van de premier om in holle standaardfrasen te spreken. Onlangs parorieerde hij nog met zijn wietkaart.nl de CDA-website wietvrij.nl. Los daarvan becommentarieert Rietveld zeer nauwkeurig de Haagse gemeentepolitiek, zijn partij GroenLinks en de landelijke politiek.

niet van de straat
Ook groepsweblogs als Sargasso, GeenCommentaar en Stemhok worden door deze jurybeslissing zwaar onrecht aangedaan en feitelijk gebruuskeerd. Sargasso bijvoorbeeld heeft al menigmaal bewezen erg goed te zijn in de verdieping, het plaatsen van het nieuws in een mondiale of wetenschappelijke context. Ook is de juryvoorzitter kennelijk vergeten dat medewerker Stephan Okhuijsen indertijd het nieuws haalde met zijn doorwrochte besprekingen van de Europese Grondwetsartikelen waar de kiezer z'n oordeel over moest vellen. Tevens besprak hij in een serie de stukken van de Tweede Kamer, waaruit dingen naarvoren kwamen die je verder nergens leest.
De milieuberichten van hoofdredacteur Carl Königel zijn van een kwaliteit en alertheid dat menig krant daar nog een puntje aan kan zuigen. Op diverse plaatsen in de wereld heeft het weblog correspondenten. Tel daarbij op dat vrijwel alle medewerkers hoog zijn opgeleid in diverse wetenschappelijke vakgebieden en we mogen concluderen dat deze jongens en meisjes niet van de straat zijn. Hooguit krijgen ze de neiging af en toe een beetje naast hun schoenen te lopen, maar daaraan lijden wel meer grote weblogs tegenwoordig.

GeenCommentaar heeft eveneens al de nodige sterke en inventieve staaltjes op z'n conduitestaat. Dit weblog interviewde bij de verkiezingen lijsttrekkers van bijna alle partijen, maakte een 'coalitie checker', hield anti-verkiezingen en ontwierp een memory-spel om de lezer te helpen de gezichten van de nieuwe bewindslieden in te prenten. Zagen wij dit soort creativiteit en originaliteit in krant, weekblad of op televisie? Nee meneer Van der Poel, daarvoor moet je nu juist bij de politieke weblogs zijn, die op die manier wel degelijk een kleine of grotere meerwaarde geven aan actualiteit en nieuws.

dichtbij en ver weg
Op gemeentelijk niveau is het groepsweblog Amsterdam Centraal een bijzonder oorspronkelijke toevoeging aan het politieke medialandschap. Correspondenten brengen nieuws en commentaren vanuit de verschillende stadsdelen. Andere lokale media snuffelen daarom graag bij Amsterdam Centraal om te kijken of er nog een leuk item te scoren valt. Het weblog heeft een onafhankelijk samenwerkingsverband met de lokale televisiezender AT5. Nog onlangs nam het Parool integraal een artikel over van het weblog met betrekking tot de hoogte van de afvalstoffenheffing in stadsdeel Zuid-Oost. Dus hoezo 'actualiteit volgend'?

En wat te denken van CasaSpider, een weblog dat naast persoonlijke items bij gelegenheid uitgebreid verslag doet van de politieke verwikkelingen op Curacao? Nieuwsfeiten waar we in de Nederlandse media hooguit kennis van nemen wanneer er weer eens een ruzie of schandaaltje op bestuursniveau tussen Nederland en Curacao valt te melden. Het moet dan wél sensationeel zijn, anders is dit onderdeel van ons koninkrijk volstrekt niet interessant voor de media. Het weblog van CasaSpider vult voor de geïnteresseerde lezer die leemte op.

weblogs bij de andere media
Tenslotte zag de jury nog over het hoofd dat een aantal politieke weblogs door traditionele media inmiddels dusdanig kwalitief gewaardeerd zijn dat er vanuit die hoek samenwerking is gezocht. Sargasso heeft een samenwerkingsverband met VPRO's Tegenlicht, Stemhok is wekelijks te horen bij BNN, Buro Renkema vermaakt het televisiepubliek met z'n hilarische filmpjes en Verbal Jam doet elke woensdagavond het Radiolog bij het culturele radioprogramma De Avonden van de VPRO.

een stuk saaier
Het aantal interessante politieke weblogs is dusdanig groot dat het ondoenlijk is ze allemaal op te sommen. Voor dikwijls heel weldoordachte, goed geschreven opinies en interessant politiek commentaar kan meneer Van der Poel bijvoorbeeld nog terecht bij Stroomopwaarts, Kommapuntlog en Brechtjes Blogje. Dus wat wil deze 'vakjury' nu eigenlijk? Dat politieke weblogs zich net zo gaan gedragen als de krant, het weekblad, de radio of televisie? Alsjeblieft niet zeg! Dat zou de politiek toch weer een stuk saaier maken!

En dan nog dit:
De nieuwste aflevering van het Radiolog bij VPRO's De Avonden is weer terug te luisteren onder de knop 'Verbal Jam op de radio' (spoel door naar laatste tien minuten). Dit keer met interviews met winnaars van de Dutch Bloggies.

Tags: