Onze Eurohuppelkut

Maandag 05 September 2005 in categorie Schandelijke taferelen

Privatisering, marktwerking en vrije concurrentie zijn stokpaardjes van de VVD, dat is bekend. Daarom raad ik iedereen af VVD te stemmen, want ze propageren de wet van de jungle. Volgens de Europese Commissie in de persoon van Neelie Kroes maken woningcorporaties zich schuldig aan oneerlijke concurrentie. Zij verhuren met staatssteun gebouwde woningen niet alleen aan lagere inkomensgroepen, maar ook aan de mensen die wat beter bij kas zijn. En dat is zielig voor de particuliere vastgoedmagnaten.

Door types als Neelie Kroes wordt de vrije concurrentie tot de ultieme zegen voor de mensheid verheven. Staatssteun is in rechtse kringen dan ook een vies woord. Behalve natuurlijk wanneer het in de kraam te pas komt van de multinationals, zoals de Europese luchtvaartindustrie. En dan zwijgen we maar over de zwaar gesubsidieerde Europese boeren van minister Veerman.

Zij heeft haar medewerkers al voor zichzelf 'geprivatiseerd'.

Basisbehoefte
Met staatssteun is helemaal niets mis wanneer het gaat om voorzieningen van algemeen belang. Volgens de rechten van de mens mag iedereen een fatsoenlijk dak boven z'n hoofd verlangen. Voor die basisbehoefte proberen we sinds lange tijd collectief te zorgen via woningbouwcorporaties. De corporaties bouwen woningen die deels door de staat worden gefinancierd. Dat geld is via belastingen opgebracht door de burgers. Feitelijk hebben 'we er met z'n allen voor gekozen' (zoals de VVD dat zo graag zegt) om mee te betalen aan ons nationaal woningbezit. Dat is al sinds het begin van de vorige eeuw het geval. Particuliere verhuurders weten dus reeds lang in wat voor markt ze stappen en aanvaarden bewust het risico van een gereguleerde en gesubsidieerde markt.
Overigens treft ook de woningbouwcorporaties van tegenwoordig blaam. Ze zijn besmet met het vastgoedvirus. In toenemende mate willen ze speculantje spelen en ook voor de beter bemiddelden bouwen. De goedkope woningvoorraad wordt steeds kleiner. Terug naar de 'roots', zou ik zeggen.

Drogreden
Vele huurders van goedkope woningen hebben een hoger inkomen en dat belet de doorstroming, is het tegenargument. Dat is een drogreden. De doorstroming wordt belemmerd door een te krappe woningmarkt. Daar hebben wij al sinds de Tweede Wereldoorlog last van. Waarom zijn particuliere ondernemers dan niet massaal in dat gat gesprongen door massaal te bouwen voor die groepen? Omdat met leegstaande kantoorgebouwen meer geld te verdienen valt waarschijnlijk.
Wanneer je vindt dat mensen met een te hoog inkomen op een te goedkope woning zitten is de oplossing simpel: maak alle huren inkomensafhankelijk. Ook geen gedoe meer met huursubsidies.

Sociaal concept
Neelie KroesHuurwoningen zijn nu eenmaal een sociaal concept, geen markt waarop je vette winsten moet willen maken. Particuliere verhuurders hebben in de regel weinig oog voor het sociale aspect van de woningbouw. Het onderhoud is dikwijls matig tot slecht, er wordt naar hartelust gespeculeerd, gesplitst en 'gemolken'. Blijkbaar willen Neelie Kroes en haar vriendjes in het vastgoed dit weer tot norm verheffen in de volkshuisvesting.

Arrogant
Gezegend zijn we met zo'n via 'staatssteun' benoemde eurocommissaris. Op dat gebied geldt geen 'vrije concurrentie'. Deze eurohuppelkut wentelt zich in de arrogantie van de macht, roept onbeschoft tegen journaallezer Philip Freriks dat hij klinkklare onzin uitkraamt als hij gewoon een terechte vraag stelt en praat op bekakte toon over haar ambtenaren als 'mijn mensen'. Kennelijk heeft zij haar medewerkers al voor zichzelf 'geprivatiseerd'.
Ik ga nu even uitgebreid over de reling van mijn huurbalkonnetje vanaf zes hoog ongesubsidieerd staan braken...

Tags: