Fietsen stallen en stelen

Woensdag 23 Maart 2005 in categorie Observaties & Kritische beschouwingen

Eind januari was er in Amsterdam de nodige ophef over het feit dat het stadsdeel Centrum op grote schaal fietsen verwijderde van de openbare weg. Dure sloten werden daarbij onverbiddelijk doorgeknipt.

Het stadsdeelbestuur meende dit te mogen doen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit bleek niet juist. In de APV staat slechts dat de gemeente hiertoe bevoegd is wanneer de fiets is vastgeketend aan gemeentelijke bouwwerken of wanneer zij ergens de doorgang ernstig belemmeren. Het stadsdeel moest bakzeil halen.

Ondertussen heeft menige argeloze Amsterdammer zijn van stadsdeelwege gestolen fiets ergens in een veraf gelegen opslagplaats mogen ophalen en de nodige euro's kunnen neertellen voor een nieuw slot.

Dik kans dat de medewerkers van de dienst Stadstoezicht nu zitten te mokken omdat hen de fijne hobby van het legaal fietsen stelen is ontnomen. Ze waren immers net zo lekker op dreef. Maar misschien kan ik ze nog wat hoop en troost bieden. Ongeveer twee weken geleden maakte ik onderstaande foto bij het Barlaeus Gymnasium aan de Weteringschans.

De leerlingen van deze school mogen wij toch wel beschouwen als de fine fleur van jong, intellectueel en welopgevoed Amsterdam. De spes patriae, zoals dat deftig heet. Ziehier de ordelijke manier waarop zij hun fietsen dagelijks stallen...

De fietsen voor het Barlaeusgymnasium

De fietskidnappers van het Stadsdeel Centrum kunnen hier toch weer hun hart ophalen, lijkt me.

Tags: