grondwet als gameboy van gepensioneerde elite

Donderdag 10 Maart 2005 in categorie Opinie

Een typisch Nederlandse situatie: het ene ondemocratische orgaan houdt afschaffing van het andere tegen. De Eerste Kamer – zoals bekend gekozen door de leden der Provinciale Staten (wie? Oh die) – dreigt nu de grondwetswijziging over de burgemeestersbenoeming tegen te houden. Nu staat er nog (art 131) : “De commissaris van de Koning en de burgemeester worden bij koninklijk besluit benoemd.”

De PvdA in de Eerste Kamer heeft laten weten (misschien) tegen te stemmen omdat een andere wet, die na de grondwetswijziging kan komen, haast- en broddelwerk is. Ik vind dat een oneigenlijke en ondemocratische argumentatie. Stuur dan de wet terug waartegen - terecht - bezwaren bestaan. Maar ja, daarvoor is geen tweederde meerderheid nodig, en dus heeft de PvdA dán geen machtspositie. Eigenlijk zegt de Eerste Kamer hiermee een meerderheid van de Tweede Kamer niet te vertrouwen.

Door nu een grondwetswijziging waar de PvdA eigenlijk vóór is te blokkeren, dreigt de Grondwet te verworden tot politiek speelgoed voor de senaat. Het ontbreekt er nog maar aan dat Hare Majesteit straks weigert haar handtekening (contraseigne) te zetten…

Op 9 februari schreef ik op mijn eigen log: "Wat mij betreft worden de Eerste Kamer en de Provincie afgeschaft".
Dat gevoel wordt almaar sterker...

Mr. Lodewijk Asscher is fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Amsterdamse gemeenteraad en universitair docent informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Gerelateerd:
De Nacht van Noten