de wildste geruchten

Donderdag 03 Juni 2004 in categorie Voor de Notulen & Ter Kennisname

U denkt misschien of misschien ook niet: 'Waar zittie nou de hele tijd? Verschijnt hier nog wat? Komt er nog wat van? Zouden we niet weer eens in het toetsenbord klimmen?'
En dus wordt het naar mijn idee tijd om de steeds onrustiger wordende menigte tot kalmte te manen, weer eens op het balkon te verschijnen, een toespraak te houden, want anders gaan de wildste geruchten de ronde doen, nietwaar?

Het zit zo: ik hield vorige week een lezersonderzoekje. Daaruit kwam in de eerste plaats naarvoren dat ik -mijzelf meegerekend- niet minder dan negentig min of meer trouwe lezers heb. Daar schrok ik toch wel van, want dan is het analfabetisme in Nederland blijkbaar inderdaad een ernstig probleem! Een andere reden om Verbal Jam niet te lezen kan ik met de beste wil van de wereld niet bedenken. Met zo'n kwaliteit zou je toch eerder denken aan een miljoenenpubliek.

Onze prinses Laurentien heeft zich tot taak gesteld het analfabetisme in Nederland en België uit de taboesfeer te halen en het te bestrijden. Er valt dus nog veel werk te doen voor onze prinses. Vooral als ik zelfs op een site als Taaluniversum een zin lees als: 'in beide landen kunnen een paar miljoen mensen niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven!' U ziet: ik ben zo brutaal geweest dit even fout te rekenen.

Uit het lezersonderzoek kwam voorts naarvoren dat de meesten onder u ondanks mijn vermaningen alleen de middenkolom lezen. Ok, al goed, mij best, jullie je zin: in het vervolg schrijf ik gewoon alles in de middenkolom! Een kleine gedachte die ik normaal in de marge parkeer schrijf ik nu gewoon in het midden. Een losse inval, een kwinkslag, een misnoegde opmerking, een oprisping, een scheet die mij dwarszit: hup, ín de middenkolom ermee!

Teneinde deze werkelijk Balkenendiaanse versobering te kunnen doorvoeren ben ik hier bezig om het één en ander uit te proberen (nergens aankomen!). Geheel volgens het gedachtegoed van onze vreselijke premier is de filosofie daarbij: 'met het oog op de toekomst', 'komende generaties niet opzadelen met ónze lasten', 'allemaal een stapje terug doen' en natuurlijk de klassieker 'het gaat om de inhoud'. En dus haalt Verbal Jam de buikriem aan en propt hij zoveel mogelijk in de middenkolom.

Zo, nu weet u waar ik mee bezig ben. En ik moet zeggen, het valt niet mee dat gepruts aan zo'n nieuwe indeling, want de boel komt nooit meteen op de plaats die ik wil. Voor de techneuten onder u: ik ben niet zo'n held met stylesheets, dus het loopt allemaal volgens de tergend trage methode van 'trial & error'. Maar ik heb het er graag voor over, al die moeite. Alles voor de lezers, nietwaar? Nou ja, álles...

Let op: niets is nog definitief!