het kersthumeur van de hoofdredacteur

Donderdag 25 December 2003 in categorie Media

<%image(hpkerstnummer2003.jpg|149|200|Bron: HP/De Tijd.)%>
Vele weekbladen hebben een dubbeldik eindejaarsnummer. Ik kocht er drie en in twee daarvan maakten de hoofdredacteuren melding van de 'ontlezing' van onze samenleving. U merkt: blijkbaar een nieuw papegaaiwoord op de redactieburelen. Vervolgens prijzen zij zichzelf gelukkig met de oplagestijging in het afgelopen jaar. Ach ja, zolang er Mabels en Margarita's zijn zal het niet zo'n vaart lopen met die 'ontlezing', denk ik dan stiekem.
De heren hoofdredacteuren kloppen zichzelf ongegeneerd op de borst. De zelfgenoegzaamheid straalt van de pagina: hún blad is dankzij hún inspirerende leiding ontkomen aan de ontlezingstrend, zo dienen wij tussen de regels door te lezen.

Het meest ongeremd in de verheerlijking van zijn blad, en daarmee van zichzelf, is Henk Steenhuis, hoofdredacteur van HP/De Tijd. Waarschijnlijk heeft hij zijn stukje met een te diep glas in de hand geschreven tijdens de kerstborrel. Een en ander zal hem door de collega-hoofdredacteuren ongetwijfeld in grote dank worden afgenomen.
Kort samengevat vindt de heer Steenhuis dat het maar droef gesteld is met de opinievorming bij de kranten en tijdschriften en dat HP/De Tijd zo'n beetje als enige een eigen mening geeft (de cursivering is van hem). Wanneer de eigenzinnige werkwijze van HP/De Tijd meer zou worden nagevolgd, zou dit de verscheidenheid aan meningen ten goede komen. Maar helaas gebeurt dat niet, constateert Steenhuis en vervolgens gaat hij vertellen hoe dat komt. Het komt doordat de 'linkse ideologie' domineert. Die 'linkse ideologie' is een breed gedragen leer, waarbij het woord 'slachtoffer' een kernbegrip is.

“Ik kijk nog eens goed op de buitenkant of ik niet per ongeluk Elsevier zit te lezen in plaats van de HP.”
Ik kijk nog eens goed op de buitenkant of ik niet per ongeluk Elsevier zit te lezen in plaats van de HP. Maar nee, het is geen zinsbegoocheling mijnerzijds. Steenhuis moet dus minstens al aan z'n tiende jenevertje toe zijn, want hij begint zich te beklagen over al die media die maar blindelings zoveel mogelijk mensen tot zielig en hulpbehoevend bestempelen. Hij somt op:
“Vrouwen, immigranten, bejaarden, werklozen, steuntrekkers, zigeuners, WAO'ers, ADHD-kinderen en ga zo maar door; bij elkaar gaat het om miljoenen mensen die niet op eigen benen kunnen staan en die de verzorgingsstaat nodig hebben om in leven te blijven. In dit verband is een bijzondere taak voor de media weggelegd. Die dienen vol begrip en devotie over de bedreigde mensensoorten te schrijven. Daarnaast zien ze het als hun taak de overheid bijzonder mild te gejegenen als er weer iets fout gaat bij de uitvoering van deze immense hulpoperaties. In het bijzonder mensen met macht worden met fluwelen handschoenen aangepakt.”
Maar bij HP/De Tijd zijn ze niet in de ban van enige heilsleer, besluit Steenhuis zijn kerstcollege. Bij HP/De Tijd proberen de auteurs met hun verstand de wereld te begrijpen.

Ja, ja, het is wat met u, meneer Steenhuis... Wat moeten wij nu hiermede? Moeten uw collega's van andere kranten en tijdschriften nu heftig gaan ontkennen dat er bij hen sprake is van een 'linkse heilsleer, een linkse ideologie, een slachtoffer-denken'?
Het zijn van die etiketten die door een zekere meneer Steenhuis tot waarheid worden bestempeld, dooddoeners waar nooit een weerwoord op mogelijk is dat het niveau van 'nietes' zal ontstijgen. Hoezo en waarom nou juist weer links? Hoezo heilsleer? Hoezo ideologie?

U heeft een belangrijk ding niet goed begrepen, hoofdredacteur Steenhuis. Al die zogenaamde slachtoffers die u noemt zijn voor een groot deel in principe best in staat om op eigen benen te staan, maar worden juist tot slachtoffer gemáákt door een 'rechtse ideologie' die hen met een eenzijdig bezuinigingsbeleid onderuit schopt. Wanneer u het afgelopen jaar op dit fenomeen had gelet in plaats van op de oplagecijfers, was zelfs u dit opgevallen. Daarom is wat u daar onder het kerstbuffet ligt te lallen en raaskallen gewoon dubbeldikke kerstnummer-onzin.

Het zal toch geen satire zijn geweest?