leesbedrog

Zaterdag 21 Juni 2003 in categorie Observaties & Kritische beschouwingen

U heeft vast wel eens de plaatjes gezien die verschillende dingen voorstellen al naar gelang de manier waarop je ernaar kijkt. Het beeld op het netvlies wordt door de hersenen op een bepaalde manier geïnterpreteerd. Er is echter ook een andere interpretatie mogelijk en u kent ongetwijfeld de frustratie wanneer het maar niet wil lukken om te schakelen naar die andere interpretatie. Dit verschijnsel heet trompe l'oeil, oftewel gezichtsbedrog (letterlijk vertaald: vergissing van het oog). Ik meen dat er in Leiden indertijd wel eens een hele tentoonstelling aan is gewijd.

Een vergelijkbaar fenomeen doet zich soms voor in de taal, bij bepaalde woorden. Bekende voorbeelden zijn woorden als bommelding of pijpetuitje. Maar vandaag werd ik ineens geconfronteerd met een hele zin in een emailtje die mij op het verkeerde been zette:

"Ben je akkoord als ik om een uur of een maandagmiddag jouw kant uit kom?"

Zeg nu zelf: die moet je toch wel een paar keer overlezen.

Vul gerust de collectie aan.