solidair met balkenende

Maandag 19 Mei 2003 in categorie Satire

Vergeeft u mij, dit wordt een stuk van niks, want ik zit even in een dip. Ik weet vrijwel zeker dat dit komt door dat kabinet Balkenende 2 dat ophanden is. Hoewel, Balkenende 2... Dat is teveel eer, laten we zeggen: Balkenende 2e Poging.
In elk geval, het stemt een mens niet vrolijk. Terwijl ik dus wel degelijk voor vrolijk had gestemd! Krijgen we dit!

Die CDA-gedomineerde regeringen zijn altijd van die zorgenkabinetten. Altijd bezuinigen, altijd lijden. Dat doen ze expres, voor een goed contrast met het hiernamaals, dan lijkt de hemel straks nóg hemelser! En voor dat lijden mogen ziekenfondsleden ook nog eens een eigen bijdrage betalen van 200 Euro per jaar. Weer zo'n typisch staaltje van doortrapt CDA-sadisme, iemand zijn eigen lijdensweg laten financieren...

U zult zich afvragen wat de VVD in zo'n crepeerkabinet doet. Dat zal ik u zeggen: de VVD mag altijd in zo'n regering zitten om te zorgen dat de hoge inkomens hun huidige hemel op aarde behouden, want later gaan zij ongetwijfeld naar de hel, zo weet men stiekem bij het CDA. Het zou dus geen rechtvaardige samenleving zijn als VVD-ers hier op aarde óók nog eens zouden moeten bloeden. Zo zit dat.

Onvermijdelijk vraagt u zich daarna ook nog af wat D66 in zo'n sterfhuiskabinet doet. Dit zal ik u eveneens zeggen: door D66 te laten meedoen regeert het CDA wederom over het graf heen. Zij redeneren aldus: wanneer je D66-ers in dit leven al hun zin geeft met die gekozen burgemeester, is de kans kleiner dat ze in de hemel nog eens gaan lopen zeuren om een Gekozen God. Want als dát gebeurt breekt daar uiteraard de hel los. En wie wordt er dan verantwoordelijk gehouden? Precies: Balkenende! Die zit ongetwijfeld nu al in z'n piepzak dat hij dan duchtig op z'n donder krijgt van de Almachtige Premier.

Ondertussen zit het ongelovig kiezersklootjesvolk weer fijn in de hoek waar de klappen vallen. Daar hebben zij helemaal niet voor gekozen! Zij hebben gestemd voor een regering die het hun hier en nu een beetje naar de zin maakt. Want dát is de taak van een regering: goed zorgen voor iederéén. Krijgen ze wéér dat geklets als 'komende generaties niet opzadelen met financiële problemen van nu'! Dat zei het CDA pakweg vijfentwintig jaar geleden óók al, dus de mensen van nu zijn die komende generaties!

Eigenlijk moeten wij Balkenende voor straf gewoon zijn zin geven: flink bezuinigen. Maar dan ook flink flink! Onder het motto: meedoen! We geven geen cent meer uit. We treiteren onze bazen tot zij collectief ontslag voor ons aanvragen. Niet veel anders dan ze nu óók al doen eigenlijk. Wij gaan massaal in de WW of melden ons ziek. En zie: er is vanzelf meer werk!
We betalen geen vaste lasten meer en zeggen met een valse grijns: "Tja, iederéén moet bezuinigen, hè?". Wij laten ons rustig door de deurwaarder op straat zetten en nemen onze intrek in de duizenden leegstaande kantoorpanden. Gewoon een kwestie van minder regels, nietwaar?
In groten getale wenden wij ons weer tot de kerken opdat zij ons kunnen kunnen overstelpen met hun liefdadigheid. Wij wensen de preek over waarden en normen in natura uitgekeerd te zien, niet in louter woorden.

Balkenende vindt het van groot belang dat 'niemand aan de kant blijft staan'. Dat zullen wij dus ook niet doen, wij moeten immers eten? Daarom trekken wij in een grote Lange Mars of Stille Tocht (naar keuze) naar het Zeeuwse en Veluwse platteland, de bakermat van het Gereformeerd bezuinigen, en ruimen daar de weer vers aangeschafte kippen en varkens. Het is slechts een voortborduren op beleidsmaatregelen die wij nu ook al kennen.
Wij kiezen vrijwillig voor de verelendung, oftewel de toestand van ultieme ellende die het volk reeds lang geleden door Karl Marx is voorgehouden.

Kortom, wij volgen op eigen wijze de filosofie van Balkenende: het gaat niet goed met ons land, dus dan moeten we impopulaire maatregelen durven nemen! Die nemen wij dan ook, want de samenleving moet immers 'worden teruggegeven aan de mensen'?

Ziet u nou wel? Geen enkele eer te behalen aan die man. Waardeloos stuk.