probleempje voor president

Maandag 24 Maart 2003 in categorie Opinie

Naar aanleiding van het tonen van Amerikaanse krijgsgevangenen op de Iraakse televisie waarschuwde president Bush dat de Conventie van Genève diende te worden nageleefd.
Wanneer dat niet gebeurt, zo dreigde hij, zullen de verantwoordelijken worden aangemerkt als oorlogsmisdadigers.

Hier komt hij toch even in de knel met zijn eigen beleid. Want wáár worden oorlogsmisdadigers in het vervolg berecht? Juist, bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Een instantie die door de VS niet wordt erkend en waarvoor men zelfs een wet heeft aangenomen om zonodig Amerikaanse oorlogsmisdadigers te mogen bevrijden.

Dus nu kiezen of delen, ja?