oor-log

Dinsdag 18 Maart 2003 in categorie Voor de Notulen & Ter Kennisname

Het verschil tussen de oorlog en het oorlog is dat het laatste over de eerste gaat. U ziet: ik had even zin in een cryptische zin.

Ik verklaar mij nader: nu de oorlog aanstaande is, ben ik gaan voortborduren op het idee 'oor-log' en realiseerde mij dat vanaf heden het nieuws vol zal zijn van oorlog. Om vooral niets te missen is de verbal cam tijdelijk vervangen door verbal's oorlog. Zie de knop aan de linkerkant. Daarin treft u aan de 'headlines' van de BBC (in het Engels uiteraard) en van Sitecast (in het Nederlands).

Denk niet dat ik dit met plezier doe, ik word hiertoe gedwongen door de huidige ontwikkelingen. Want ik zie al waar het straks op uitdraait: u zit de hele dag aan het war-entertainment bij CNN gekluisterd en Verbal Jam lezen ho maar. Dat wil ik dus even voor zijn. Vanaf heden dus ook hier het laatste oorlogspropagandanieuws direct onder de knop.

Wie regisseert het zaakje eigenlijk? Steven Spielberg?