d-reizen

Woensdag 27 November 2002 in categorie Politiek & Maatschappij

Via de dikwijls interessante BBC Worldservice raakte ik op de hoogte van het feit dat India wordt overspoeld door een slankheidshype. Onder de middle en upper class dan wel te verstaan. Want het merendeel van de Indiase bevolking heeft dit luxeprobleem uiteraard niet, integendeel. Niettemin schieten de fitness centra als paddestoelen uit de grond en gaan de vervette rijken wanhopig op dieet.

Een andere ontwikkeling is, zoals u wellicht via de breedkijkbuis heeft gezien, dat ICT-ondernemers in India ernaar streven de 'back-office' van het rijke Westen te worden. Grote bedrijven in de VS doeken hun lokale callcenters op en leggen een lijntje naar India. Een Amerikaanse klant belt lokaal naar het bedrijf in de VS en wordt rechtstreeks doorgeschakeld naar een callcenter in het verre India, alwaar klachten en achterstallige betalingen door goedkopere Indiase telefonisten worden afgehandeld.

Wanneer ik deze twee zaken met elkaar associeer kunnen we misschien nog heel wat bezopen constructies verwachten in de toekomst.
U vind uzelf te dik? Boek een dieetreis naar India en na enkele weken keert u lichamelijk en financieel geheel afgeslankt weer huiswaarts. Of wacht: de aanduiding 'dieetreizen' bekt natuurlijk niet lekker, dus dat heet al snel d-reizen. U begrijpt, hier ligt een gat in de markt voor een bekende reisorganisatie.

Hopelijk blijft het bij mijn idiote associatie. Liever zou ik zien dat men naar India gaat om zich vol te vreten met cultuur en spiritualiteit. Want in dat opzicht raakt het neokolonialistische Westen zo langzamerhand verontrustend ondervoed.

Trouwens dik kans dat de dieet-reis een diarree-reis wordt.