Dankwoord

Vrijdag 11 Oktober 2002 in categorie Incrowd: over webloggen, Royalty, Voor de Notulen & Ter Kennisname

Voormalig vorstin Juliana sprak na elk jubileum of andere festiviteit altijd een dankwoord uit aan het Nederlandse volk. Steevast liet zij daarin weten alle reacties 'hartverwarmend' te hebben gevonden. Waarop haar Prins-gemaal met Duits accent op de achtergrond papegaaide: "Ja, werkelijk hartverwarmend."

Eertijds schoot ik van dat 'hartverwarmend' reflexmatig in een zenuwkramp. Maar sinds gisteren weet ik beter, kan ik het navoelen: de reacties op het 1-jarig VJ-jubileum waren werkelijk hartverwarmend. En ik kan u niet genoeg bedanken (want dat zei zij meestal óók nog).

Ik heb dan ook de Rijksvoorlichtingsdienst terstond opdracht te geven een communiqué te doen uitgaan. Dan kunnen ze in deze sombere tijden ook eens iets vreugdevols melden: Verbal Jam vond de reacties werkelijk hartverwarmend en woorden schieten tekort om iedereen persoonlijk te bedanken.

De RVD heeft altijd een woordentekort namelijk.

Tags: