benadrukken

Donderdag 01 Augustus 2002 in categorie Observaties & Kritische beschouwingen

Ik betrapte mezelf erop dat ik in geschrift heel vaak accenten gebruik om een woord of lettergreep te benadrukken. Daar ga ik ook niet mee ophouden, want het is belangrijk dat de intonatie overkomt. Maar ik vroeg me wèl af: doen ze dat in andere talen ook? Heb ik eigenlijk nooit op gelet...
De Duitsers en de Scandinaviërs hebben die bijzondere tekens gewoon echt nodig om al die rare klanken die uit de bek rollen een beetje behoorlijk op papier te krijgen.
Maar wij? Wij moeten hooguit ergens een trema plaatsen om een vouw in een woord te leggen of een leenwoord geschikt te maken voor de valkuil van het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Verder kunnen we de tekens naar willekeur gebruiken. En wat doen we dan? Wij Nederlanders gaan dingen benadrukken, onze mening flink inwrijven bij anderen. Typisch staaltje van onze volksaard. Wat zijn we toch bijdehand altijd.