oud geld

Maandag 11 Februari 2002 in categorie Nog niet ingedeeld in categorie

Voor mij op tafel staat een klein torentje van enkele rijksdaalders, guldens, kwartjes. Geld dat nooit meer uitgegeven kan worden. Een van de guldens is net zo oud als ikzelf. Een vertrouwd gevoel. Geld dat zijn waarde niet meer hoeft te bewijzen.
Nu pas dringt het door hoe vanzelfsprekend de munten altijd door onze handen gleden. Nu pas, nu ze stil liggen op een stapeltje. Het oude geld blijkt opeens emotionele waarde te hebben. Hoeveel Euro zou dat zijn?

even sentimenteel, moet kunnen toch?