Tag overzicht voor: 'leerlingen'

Berichten op deze site met 'leerlingen'

  • Geweld op school
    Geweld op school blijkt geen recent onderwerp. De proportie van het geweld is ontegenzeglijk toegenomen, maar decennia geleden was het eveneens een ernstig punt van discus
  • Cito toets is tof!
    De Cito-toets 2003 is vandaag begonnen en gaat het jonge volkje drie dagen lang eens duchtig laten zuchten en steunen. De toets is de geïnstitutionaliseerde ('hoe spel je

Gerelateerde Tags

1975, basisschool, cito, examen, geweld, onderwijzers, opstel, opstelopdracht, ouders, school, toets, uitslag

Externe feeds voor 'leerlingen'

Klik het icoon voor een lijst links voor 'leerlingen'

Delicious Google Icerocket TagZania 43 Things

Flickr afbeeldingen voor 'leerlingen'